I Forum Tarnobrzeskich Organizacji Pozarządowych

Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych (TROP) zaprasza tarnobrzeskie stowarzyszenia i fundacje do wzięcia udziału w I Forum Tarnobrzeskich Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania poruszymy najbardziej palące problemy organizacji pozarządowych (tj. współpraca z samorządem lokalnym, sięganie po zewnętrzne środki finansowe, bieżąca działalność).
Forum odbędzie się w dniu 13.12.2007r. (czwartek), godzina 15:00 w Sali Kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie spotkania.
2. Sprawozdanie z działalności Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych
oraz Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych.
3. Uzupełnienie składu TROP.
4. Podsumowanie spotkania.

Serdecznie zapraszamy wszystkie stowarzyszenia i fundacje z terenu miasta do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Informację nadesłał: przewodniczący TROP Grzegorz Lipiec