Dlaczego warto mieszkać w Tarnobrzegu?

Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Kulturalne oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Tak dla Tarnobrzega” serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy esej pod tytułem: „Dlaczego warto mieszkać w Tarnobrzegu …?”

Prace konkursowe (co najmniej dwie strony, 3600 znaków ze spacjami) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadesłać na adres Organizatora (Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Kulturalne, ul. Kościuszki 30/210, 39-400 Tarnobrzeg) od 1 października do 28 listopada br. Wszystkie eseje oceni jury składające się z Organizatorów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji wspomagających (lokalne media). Zwycięskie prace zostaną opublikowane m. in. w Tygodniku Nadwiślańskim. Konkurs zostanie uroczyście podsumowany w styczniu 2009 roku, a jego zwieńczeniem będzie debata dotycząca przyszłości Tarnobrzega.

Głównymi założeniami akcji jest:
poszerzenie wiedzy o zasadach i mechanizmach ustroju demokratycznego;
kształtowanie umiejętności odnajdywania i rozróżniania elementów i procesów demokratycznych i antydemokratycznych w życiu publicznym;
kształtowanie zdolności krytycznego analizowania rzeczywistości społecznej i politycznej pod kątem wypełniania standardów i założeń ustroju demokratycznego (zarówno na poziomie państwa, jak i na poziomie własnego środowiska);
zapoznanie z mechanizmami działania samorządu terytorialnego; wykształcenie umiejętności wskazywania takich procesów i cech życia publicznego, które stanowią zagrożenie dla wolności jednostki, praw człowieka i demokracji.

Kartę zgłoszeniową znajdą Państwo na stronach: www.tarnobrzeg.pl oraz www.task.tarnobrzeg.info.