Będziemy mieli nowego biskupa

Decyzją papieża Benedykta XVI, biskup sandomierski Andrzej Dzięga został podniesiony do godności arcybiskupa i mianowany metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Jest to efekt rezygnacji Księdza Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego, złożonej zgodnie z kan. 401 § 1 KPK.
Informację ogłosił Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
Nazwisko nowego biskupa Diecezji Sandomierskiej jeszcze nie jest znane.