Poprawia się sytuacja w Tarnobrzegu

Coraz więcej mieszkańców zalanych tarnobrzeskich osiedli powraca do swoich domów. Jedni tylko na chwilę, aby po raz pierwszy od momentu ewakuacji zobaczyć swoje domostwo. Inni rozpoczynają już pierwsze porządki.

Mieszkańcy osiedla Sobów pomału wracają do swoich domostw. Już dziś wszystkie ulice na tym osiedlu powinny być przejezdne. 

Dziś została podjęta decyzja o rozkuciu zamurowanej śluzy „okularowej” na rzece Trześniówce, dzięki czemu przyśpieszy spływ wody w rejonie nasypu kolejowego. – Przy moście kolejowym jest wyrwa, przez którą woda „opuszcza” teren Sobowa wylewając się przez wały Trześniówki. Chcąc przyśpieszyć spływ tej wody zdecydowaliśmy się udrożnić tą starą śluzę. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin sytuacja w Sobowie powinna znacznie się poprawić. Zostały tam też skierowane pompy, które będą pompować wodę z rozlewisk – mówił dziś podczas konferencji prasowej Wiktor Stasiak, zastępca Prezydenta Tarnobrzega.

Od wczoraj trwa także pompowanie wody na osiedlu Wielowieś między ulicą Warszawską a wałem wiślanym. Cały czas na osiedlu Dzików i Sielec pracują strażacy wspomagani przez ekipę ukraińską. Wkrótce rozpocznie się także spompowanie wody z okolic oczyszczalni ścieków.
Dziś na wszystkich osiedlach rozpoczęły pracę specjalne komisje, które zajmą się oszacowaniem szkód wyrządzonych przez powódź. W skład komisji wchodzi pracownik socjalny, przedstawiciel osiedla oraz urzędnik. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów będą przyznawane zasiłki. Wstępne założenia przewidywały, że zasiłki trafią do ok. 1500 rodzin, jednak ze względu na to, że czasami jedno gospodarstwo było zamieszkiwane przez więcej niż jedną rodzinę, ta liczba może wzrosnąć do 1800-2000.

Ze względu na to, że rozpoczęły się już prace związane z usuwaniem skutków powodzi i teraz trwa wielkie sprzątanie, oprócz żywości i ubrań, bardzo potrzebne są teraz wszelkiego rodzaju narzędzia, które mogą być pomocne w sprzątaniu. Potrzebne narzędzia do pracy w terenie to: łopaty ok. 50-100 szt, szmaty ok.100-200 szt, szufle ok. 50 szt, miotły ok. 50-100 szt, szczotki ok. 50-100 szt, worki na śmiecie każda ilość, taczki ok. 20 szt, rękawiczki gumowe każda ilość, sekatory ok. 50-100 szt, maseczki na usta każda ilość oraz rękawice ochronne każda ilość. Magazyn sprzętu z narzędziami znajduje się na al. Niepodległości 2 Hala OSiR
w Tarnobrzegu.

Sztab Wolontariatu Powodziowego Tarnobrzeg uruchomił stronę internetową, która pomoże w organizacji i komunikacji między powodzianami i instytucjami ich wspierającymi a ludźmi, którzy chcą nieść pomoc.  – Przyjmujemy zgłoszenia zadań od przewodniczących zalanych osiedli oraz instytucji i organizacji wspierających powodzian. Prowadzimy zbiórkę sprzętu i ekwipunku dla wolontariuszy, którzy wyruszą do prac porządkowych na terenach popowodziowych – mówi Mariusz Bezdzietny koordynator wolontariatu. Strona dostępna jest pod adresem www.wolontariat.tarnobrzeg.pl

Na terenie Tarnobrzega wiele stowarzyszeń, organizacji oraz instytucji prowadzi zbiórki publiczne na rzecz osób poszkodowanych w powodzi. Pozwolenia na przeprowadzenie takich akcji otrzymali: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. St. Tarnowskiego, Akcja Katolicka przy Parafii św. Barbary w Tarnobrzegu, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Tarnobrzegu, Polska Sieć Handlowa „Nasz Sklep S.A – delikatesy „SEZAM”, Zespół Szkół Społecznych nr 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Małego Księcia w Tarnobrzegu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Tarnobrzegu oraz Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto w Tarnobrzegu. Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu współpracuje z innymi instytucjami, które pozwolenia otrzymały.

Wszyscy, którzy chcą przekazać dary dla powodzian proszeni są o dostarczanie żywności i środków czystości do Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Jachowicza 4. Wszelkie ubrania, koce, kołdry itp. należy dostarczyć do PCK przy ulicy Kościuszki 30 (internat LO).
Cały czas Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje, że woda z wodociągu Tarnobrzeg i ze wszystkich wodociągów z terenu powiatu tarnobrzeskiego jest dobrej jakości i nadaje się do spożycia przez ludzi. W przypadku jakiegokolwiek pogorszenia się jakości wody mieszkańcy będą natychmiast informowani.