Projekty artystyczne TDK dla klas szkolnych

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w projektach artystycznych dla grup zorganizowanych (klas szkolnych).

Zajęcia z zakresu muzyki, plastyki, tańca, teatru i filmu skierowane są dla grup ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

–  Szkoła Artystyczna
Zajęcia w Szkole Artystycznej skierowane są do klas I-III szkół podstawowych.
Edukacja obejmuje blok zajęć składający się z :muzyki, plastyki, tańca i  kultury żywego słowa .Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dniu ustalonym z wychowawcą, lekcja trwa 45 min./

– Warsztaty teatralne
Skierowane do młodzieży szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zajęcia warsztatowe mają na celu przede wszystkim nabywanie i kształtowanie umiejętności pracy w grupie i autoprezentacji poprzez gry i zabawy teatralne, język ciała i język emocji. Młodzież będzie miała również możliwość poznania specyfiki pracy na scenie (jak powstaje przedstawienie teatralne, relacje reżyser ? aktor, analiza i interpretacja tekstu dramatycznego i poznanie warsztatu aktora).

– Cykl wykładów z historii teatru ,dramatu europejskiego i polskiego
Oprócz zagadnień umieszczonych w ofercie istnieje możliwość realizacji tematów związanych bezpośrednio z programem nauczania.

-Spotkania z muzyką
Jest to całoroczny cykl koncertów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej w Warszawie.Artyści biorący udział w koncertach to zawodowi muzycy Filharmonii Narodowej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej i innych instytucji muzycznych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

-Edukacja filmowa
Jesienią zapraszamy do obejrzenia ekranizacji komedii Stanisława Fredry ?Śluby Panieńskie?, filmu w reżyserii Filipa Bajona, z plejadą młodych polskich aktorów w rolach głównych.
Zaś w cyklu ?Historia Kina? proponujemy filmy które zbudowały jego historię, a w kinie lektur szkolnych istnieje możliwość obejrzenia filmów z listu lektur szkół podstawowych, gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych.

Serdecznie zapraszamy
Informacje i zapisy
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
email: ara@tdk.tarnobrzeg.pl
tel. 822-21-10, wew. 24, www.tdk.tarnobrzeg.pl