Spotkanie z osobami niewidomymi i słabowidzącymi

O kulturze jazdy kierowców Miejskiej Komunikacji Samochodowej, a także o barierach architektonicznych rozmawiał w minionym tygodniu Wiktor Stasiak, zastępca Prezydenta Miasta z przedstawicielami środowiska osób niewidomych i słabowidzących. 

Kontynuacją spotkania była wizja lokalna przeprowadzona przez urzędników wspólnie z osobami niepełnosprawnymi.

W spotkaniu w tarnobrzeskim magistracie oprócz Wiktora Stasiak udział wzięła także Wiesława Juda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Zbigniew Kotulski z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzeg. Polski Związek Niewidomych Oddział w Tarnobrzegu reprezentowała prezes, Halina Lisowska. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Miejskiej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych Cezary Jakubik, Robert Chrząstek, Damian Dul, Halina Ziarno. W spotkaniu uczestniczył także Roman Dąbrowski.

Spośród problemów zgłaszanych przez osoby niewidome i słabo widzące najwięcej zastrzeżeń dotyczyło kultury jazdy kierowców Miejskiej Komunikacji Samochodowej. ? Niestety kierowcy bardzo często podjeżdżając na przystanek zatrzymują się metr od krawężnika. Dla osoby sprawnej nie jest to problem, ale dla nas już tak ? mówiła Halina Lisowska. Prezes tarnobrzeskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych poruszyła także problem samochodów parkowanych na chodnikach. ? Przy Tarnobrzeskim Domu Kultury nie można przejść, bo wszędzie tylko samochody stoją.
– Osobiście będę rozmawiał z prezesem MKS w sprawie kultury jazdy kierowców. I rozmawiać będę tak długo, aż wszyscy kierowcy zrozumieją problem i zaczną dbać o pasażerów ? mówił Wiktor Stasiak, zastępca Prezydenta Tarnobrzega.

Podczas spotkania była mowa także o edukacji osób niepełnosprawnych. ? W Tarnobrzegu pracuje tylko jeden brajlista, który jest zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 9. Niestety takiego nauczyciela nie ma już na poziom szkół gimnazjalnych czy ponadgimnazjalnych. Dlatego jeśli osoba niewidoma czy słabowidząca chce się uczyć, musi wyjechać do innego miasta ? mówiła prezes Lisowska.
Roman Dąbrowski podczas spotkania mówił o zbyt niskich krawężnikach, które są utrapieniem dla osób słabo widzących, a także o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, który jest nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. ? Brakuje tam poręczy. Poza tym ściany powinny być pomalowane na kontrastowe kolory, aby osoby z zaburzeniami percepcji mogły się tam odnaleźć. Tak samo płytki w łazience są źle dobrane. Problem jest także z oznakowaniem schodów w Urzędzie Miasta czy oświetleniem. Roman Dąbrowski poruszył także problem pracy dla osób niepełnosprawnych.

Po spotkaniu pracownicy Wydziału techniko-Inwestycyjnego i Drogownictwa zorganizowali wizję lokalną wspólnie z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych. Dzięki niej osoby niepełnosprawne mogły od razu wskazać niebezpieczne miejsca i problemy z jakimi się spotykają w mieście.

– Prezydent Miasta czeka na sygnały od państwa w sprawie problemy, uciążliwości, jakie państwo napotykają. Żaden sygnał nie zostanie bez odpowiedzi. Zawsze możecie też Państwo kontaktować się bezpośrednio ze mną. Naprawdę gorąco zachęcam ? mówił Wiktor Stasiak.

Fot. Agata Rybka