IX Rejonowy Przegląd Jasełek

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na IX Rejonowy Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych. Przegląd organizowany jest wraz z Rejonowym Duszpasterzem Dzieci i Młodzieży.
Rozpoczęcie 10 stycznia 2011 r. o godz. 10:00 do sali widowiskowej TDK.
Wstęp wolny.

Na scenie TDK zaprezentuje się pięć dziecięco-młodzieżowych grup teatralnych z Tarnobrzega (SP 3,9,10 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1) i okolic (SP 2 w Gorzycach), prezentując barwne widowiska o tematyce bożonarodzeniowej, nawiązujące do bogatej, polskiej tradycji religijno-folklorystycznej.