Nowy skład komisji alkoholowej

Anna Krutys ? Tracz została nowąprzewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych. W minionym tygodniu Prezydent Miasta powołał takżeczterech nowych członków Komisji.

Nowym sekretarzem Komisji został Sławomir Partyka, który zastąpił na tym miejscu Jerzego Panka. Powołania z rąk Norberta Mastalerza, Prezydenta Tarnobrzega, otrzymali także: Leszek Ogorzałek, Piotr Wałcerz i Alfred Martyniak.

– Jestem przekonany, że Komisja będzie pracowała bardzo intensywnie, aby pomóc jak największej liczbie potrzebujących. Oczywiście na jej wsparcie mogą liczyć także wszystkie organizacje, które angażują się w pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową ? mówi Prezydent Mastalerz.

Na zdjęciu Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega wspólnie z nowo powołaną Komisją.
Fot: Agata Rybka