Z posłem Kamińskim o przyszłości Tarnobrzega

O odbudowie infrastruktury miejskiej po powodzi, zabezpieczeniu skarpy miechocińskiej, a także zagospodarowaniu Jeziora Machowskiego i zadłużeniu tarnobrzeskiego szpitala rozmawiał dziś Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz z posłem Tomaszem Kamińskim.

– Tarnobrzeg chociaż nie ma swojego przedstawiciela w Parlamencie, to ma jednak wielu przyjaciół, których interesuje rozwój naszego miasta. Dlatego w każdym tygodniu podejmuję rozmowy z osobami reprezentującymi różne instytucje i środowiska, którym tak jak mnie, leży na sercu dobro tarnobrzeżan. Dziś rozmawiałem z posłem Kamiński, który już zapowiedział, że przygotuje interpelacje w sprawie skarpy w Miechocinie ? mówił po spotkaniu Prezydent Norbert Mastalerz.

Poseł Kamiński jest członkiem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi. ? Prezydent szczegółowo opowiedział mi o sytuacji powodzian i o zniszczeniach w infrastrukturze miejskiej. Cieszę się, że miastu udało się pozyskać pieniądze na odbudowę oczyszczalni ścieków. Ja, mogę obiecać, że spróbuję pomóc w kwestii zabezpieczenia skarpy w Miechocinie przed osuwaniem się ziemi ? mówił poseł Kamiński.
Poseł Tomasz Kamiński bardzo zainteresowany był także kwestią zagospodarowania Jeziora Machowskiego. Jak przyznał, to właśnie w nim tkwi potencjał, który nowe władze miasta z pewnością będą umiały wykorzystać.

Podczas spotkania poruszana była także kwestia sytuacji tarnobrzeskiego szpitala. Jak przyznał poseł, problem służby zdrowia jest mu dobrze znany, ponieważ przez blisko trzy lata był członkiem sejmowej Komisji Zdrowia.

Fot. Agata Rybka