Komisja miejska oszacuje straty na osuwisku

Prezydent Miasta Tarnobrzega powołał Miejską komisję ds. szacowania szkód wynikających z ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej.
W miniony wtorek komisja dokonała wizji lokalnej na osiedlu Miechocin w celu ustalenie szkód i szacowania strat spowodowanych przez ruchy osuwiskowe ziemi.

W skład komisji weszli: zastępca Prezydenta Miasta Robert Niedbałowski ? Przewodniczący oraz członkowie: radny Waldemar Stępak, p.o. Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji – Grzegorz Kiełb, Wiesław Możdżeń z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, a także pracownicy Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji – Adam Kaltenberg i Zbigniew Kotulski.

 Teraz komisja przygotowuje protokół szkód, który z pozostałą dokumentacją dotyczącą osuwiska zostanie przekazany do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tarnobrzeski samorząd będzie starał się o dofinansowanie na realizację zadania projektu ?osłona przeciwosuwiskowa?, który między innymi ma na celu stabilizację osuwisk.

Info i fot.: UM