Są pieniądze na adaptację dawnego internatu

Ponad 2,6 mln zł dofinansowania na adaptację byłego budynku internatu przy ul. Kopernika na potrzeby działań usługowo-gospodarczych otrzyma tarnobrzeski samorząd.
W ostatnich dniach Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś 7 Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast.

Tarnobrzeski samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł na projekt ?Adaptacja budynku internatu przy ulicy Kopernika na działalność usługowo-gospodarczą?.

Dwa kolejne złożone projekty tj. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stanicy wodniackiej nad Jeziorem Machowskim? i ?Rewitalizacja terenów poprzemysłowych ? budowa plaży przy Jeziorze Machowskim wraz z infrastrukturą? znalazły się na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, zajmując pierwsze i trzecie miejsce na liście. ? Jestem pewien, że przynajmniej pierwszy z naszych rezerwowych projektów otrzyma dotację ze środków uzyskanych z oszczędności poprzetargowych ? mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Ogólna wartość projektu pod nazwa ?Adaptacja do potrzeb działań usługowo-gospodarczych budynku internatu przy ulicy Kopernika? opiewa na kwotę 4 637 704,94 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2652156,31zł. 

Pozyskana dotacja pozwoli na adaptację byłego budynku internatu na ul.Kopernika na potrzeby działań usługowo-gospodarczych. – Inwestycja pozwoli na stworzenie nowoczesnej powierzchni użytkowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, przeniesienie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy do obiektu w pełni spełniającego normy oraz przepisy dot. tego typu placówek ? dodaje Prezydent Mastalerz. Kolejnym pozytywnym aspektem będzie możliwość udostępnienia dużo większej niż obecnie powierzchni dla ww. ośrodków. Z nowo zmodernizowanego obiektu będzie mógł korzystać również Klub Pracy Powiatowego Urzędu Pracy. Możliwe będzie udostępnienie profesjonalnego zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego z pożytkiem dla osób bezrobotnych z terenu Tarnobrzega. Część modernizowanego budynku zostanie przeznaczona pod wynajem na powierzchnie biurowo-usługowe.

Ponadto trwają prace nad przygotowywaniem wniosków do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez powódź. Przygotowywane projekty będą dotyczyć m.in.: modernizacji zniszczonych: dróg, budynków komunalnych w zalanych osiedlach, szkół, przedszkoli w Sielcu ,Sobowie, Zakrzowie wraz z ich wyposażeniem, modernizacji zniszczonych obiektów sportowych i otoczenia w tym ogrodzenia i parkingów.

Zostały także zgłoszone do Wojewody Podkarpackiego dwa zadania związane z usuwaniem skutków powodzi tj.; remont dróg wewnętrznych i odbudowa przepustów i oczyszczenie rowów melioracyjnych w mieście Tarnobrzeg o dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarności. 

Info: UM.