10 milionów na drogi w powiecie

Tylko w tym roku powiat tarnobrzeski na realizacje zadań w infrastrukturze drogowej wyda prawie 10 milionów złotych!

Z tej kwoty aż 7,5 miliona złotych będą stanowić środki pozyskane z zewnątrz!

 W chwili obecnej trwają prace nad realizacją remontu dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi – Przygotowujemy dokumentacje projektową oraz studium wykonalności. Po załatwieniu formalności przejdziemy do robót budowlanych które powinny się ostatecznie zakończyć we wrześniu przyszłego roku – mówi starosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra.

Szacunkowy koszt inwestycji to 3 874 722,62 zł. Zadanie to jest realizowane w ramach RPO WP 2007-2013 (projekt indykatywny).

18 sierpnia zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń ? Grębów na odcinku od km 3+604 -12+004. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 375 873,87 zł., z czego 2 328 686,10 zł stanowiły środki pozyskane z zewnątrz. W zeszłym tygodniu (12.08.) przebudowano drogę nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki na odcinku od km 1+611 do km 10+234. Koszt zadania wyniósł 4 509 541,93 zł. W tym przypadku udało się pozyskać dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2013. Wysokość dotacji sięgnęła: 3 148 139,33 zł.

Remontu doczekała się także droga powiatowa nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska. Zadanie to było realizowane w ramach środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych a jego wartość wynosi 827 833,73 zł. Z pieniędzy pozyskanych z Ministerstwa wykonano także naprawę drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń ? Grębów w km 1+600 ? 3+600 (744 422,94 zł), która również ucierpiała podczas zeszłorocznej powodzi oraz remont drogi powiatowej nr 1124 relacji Knapy ? Zachwiejów ? Zarównie wraz z przepustami (kwota:511 217,95 zł).

– Najpierw musimy się uporać ze skutkami powodzi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wspólnie z zarządem powiatu i radnymi przystąpimy do modernizacji kluczowej dla naszego powiatu drogi relacji Jadachy-Ocice. W dużym stopniu będzie to uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych – mówi starosta Krzysztof Pitra.