Ryby są nie tylko na Pomorzu i Mazurach

Prowadzenie działalności gospodarczej, szkolenia i studia, wsparcie inicjatyw społecznych ale także nowoczesne drogi, zbiorniki rekreacyjne i urządzenia melioracyjne ? m.in. na takie przedsięwzięcia Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej wyda w najbliższych latach ponad 11 milionów 300 tys. złotych.

Działalność grupy zainaugurowano podczas specjalnej konferencji z udziałem wiceministra Skarbu Państwa Jana Burego.

Gośćmi konferencji byli także Andrzej Wróbel, Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wiesław Baranowski, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wzięli w nim udział również przedstawiciele członkowie stowarzyszenia, w tym burmistrz Baranowa Sandomierskiego Jacek Hynowski oraz wójtowie – Grębowa Kazimierz Skóra i Dzikowca Krzysztof Klecha.

Jak podkreślił minister Bury, lokalna grupy rybackie to doskonały przykład dobrej współpracy i wspólnego działania sektora publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorców i mieszkańców. – Szczególnie, że doświadczenia tej współpracy przydadzą się w programach, które w moim przekonaniu będą dostępne w kolejnych latach. Jak dodał Jan Bury ? W Polsce produkujemy wiele dobrych produktów ? dobre mięso, mleko, także ryby. Ale nie umiemy ich wypromować i takie działania, jak podejmowane przez LGR-y z pewnością to poprawią.

O dofinansowanie środkami unijnymi mogą ubiegać się samorządy, instytucje społeczne, przedsiębiorcy i osoby fizyczne. Ważne, by projekty były zgodne z celami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej i stosownych rozporządzeniach.

W trakcie konsultacji społecznych, jakie zorganizowaliśmy opracowując ten dokument, zebraliśmy 57 pomysłów na działania, które wpisują się w realizację strategii ? podkreśla Wiesław Ordon, prezes LGR ? To dobra prognoza na przyszłość, bo wierzę, że teraz wnioskodawcy przekształcą te pomysły w konkretne projekty ? dodaje burmistrz Nowej Dęby. Pierwsze nabory planowane są na ostatni kwartał 2011 r., a wnioski będą oceniane przez trzynastoosobowy Komitet LGR, a później Urząd Marszałkowski. 

Trudno jest konkurować z grupami z terenów mających większe tradycje rybackie, jak Pomorze czy Warmia i Mazury ? mówi Wiesław Ordon ? mimo to nasz projekt otrzymał dofinansowanie. W naszym regionie również prowadzona jest działalność rybacka, i dobrze przygotowany przez nas wniosek, wyraźnie to pokazywał.
Ogółem w dwóch edycjach konkursu, w całym kraju dofinansowanie otrzymało 48 Lokalnych Grup Rybackich. Na Podkarpaciu wsparcie otrzymała jeszcze tylko jedna – LGR Starzawa.
Więcej informacji na temat Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej znaleźć można na stronie www.lasowiacka.pl