Nowoczesny system dla mieszkańców i urzędników

Działki, budynki, adresy, drogi, plan zagospodarowania, studium zagospodarowania, oferty inwestycyjne, a także wszelkie informacje przydatne turystom ? to tylko niektóre informacje o Tarnobrzegu, jakie każdy z nas może przeglądać w zaciszu własnego domu.

A z drugiej strony, podniesienie efektywności struktur administracyjnych, usprawnienie i przyspieszenie niektórych procedur administracyjnych oraz podwyższenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta. To wszystko dzięki wdrożonemu właśnie w tarnobrzeskim magistracie nowoczesnemu systemowi, który został zrealizowany w ramach projektu ?Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie GIS?.

Miasto Tarnobrzeg, jako jedno z pierwszych podjęło wyzwanie wdrożenia profesjonalnego i nowoczesnego systemu, którego stworzenie leży u podstaw rządowych intencji scalenia cyfryzacji z administracją. Wyodrębnienie administracji publicznej i jej połączenie z cyfryzacją stwarza nową jakość, także w funkcjonowaniu administracji samorządowej.

– Niewiele miast w Polsce może poszczycić się takim systemem, który będzie cały czas aktualizowany i rozbudowywany, więc można śmiało o nim powiedzieć, że będzie żył ? mówił dr Edward Mecha, doradca w firmie GEOBID, która była wykonawcą inwestycji.
? Nowatorskie rozwiązanie stosowane przez tarnobrzeski magistrat polega na tym, że o ile różne jednostki administracyjne tworzyły dotąd GIS-y jako obrazki wspomagające orientację przestrzenną, niezdatne do wykorzystywania w podejmowaniu decyzji administracyjnych, to system tarnobrzeski, zgodny z prawem geodezyjnym i kartograficznym, oparty jest na źródłowych danych geodezyjnych, wykorzystywanych do oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych oraz naliczania podatków i opłat. Mówiąc najprościej, wcześniej cztery wydziały wprowadzały różne dane dotyczące jednego zagadnienia, stąd pojawią się rozbieżności i sporne kwestie. Teraz jeden wydział wprowadza dane, na których będą pracować wszyscy pozostali, bez dodatkowych utrudnień ? mówi dr Edward Mecha. ? Tarnobrzeg ma potencjał, który musimy wykorzystać. Projekt zrealizowany przez tarnobrzeski samorząd jest tak dobry i ważny, że jako jedyny w Polsce został zgłoszony do międzynarodowego projektu ?Inteligentne Miasto?, w którym uczestniczy w sumie 50 miast europejskich (w tym 30 z Włoch). Wszyscy partnerzy zakwalifikowani do projektu będą się wymieniać swoimi doświadczeniami i wzbogacać swoją wiedzę ? dodaje dr Mecha.

Podczas czwartkowej konferencji przedstawiciele firmy GEOBID zaprezentowali funkcjonowanie Geoportalu w trybie publicznym i w trybie chronionym, a także przedstawili możliwości wykorzystania sytemu dla rewitalizacji i rozwoju miasta. W drugiej części konferencji zalety systemu zademonstrowali sami urzędnicy. Pracownicy wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Spraw Komunalnych i Środowiska, a także wydziału Organizacyjnego oraz Architektury, Budownictwa i Inwestycji mówili m. in. o ewidencji mienia, czynszów, opłat i podatków, o planowaniu przestrzennym i monitoringu zmian, jako narzędziu zróżnicowanego rozwoju miasta, o środowisku, a także o gospodarowaniu przestrzenią publiczną.

– Celem podstawowym systemu jest usprawnienie funkcjonowania urzędu i obsługi obywatela. Jednak u podstaw podjęcia decyzji o jego utworzeniu leżało zapotrzebowanie na rewitalizację miasta w zakresie urbanistycznym, środowiskowym i społecznym – mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega. – Za pomocą geoportalu chcemy przedstawić, zobrazować, nasze zamierzenia rewitalizacyjne, które mają wypromować miasto, ściągnąć turystów oraz inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy, a nasz budżet zasilą odpowiednimi kwotami z podatków. Aby przeprowadzić alternatywne analizy optymalnych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną, potrzebny był SIT (System Informacji o Terenie). Oczywiście niezbędne jest także zaangażowanie mieszkańców/użytkowników w jego kontrolę i wzbogacanie, aby każdy mieszkaniec czuł się współtwórcą planu rewitalizacji ? mówi Prezydent Mastalerz.

Sam system podzielony jest na dwie części: wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza z nich jest chroniona, dostępna tylko urzędnikom i służy postępowaniu decyzyjnemu. Druga, część zewnętrzna, jest ogólnie dostępna przez Internet. Oczywiście w tej części niedostępne są dane osobowe.

Zachęcamy do zapoznania się z systemem i skorzystania z jego możliwości. Aby wejść do systemu wystarczy w przeglądarkę internetową wpisać adres http://tarnobrzeg.geoportal2.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Fot. Agata Rybka, info: UM.