ESTEKA podsumowała zeszły rok

 Zarząd ESTEKI podsumował działalność stowarzyszenia w zeszłym roku. W sumie zorgazowano 30 projektów, które objęły zasięgiem ponad 5400 mieszkańców miasta i okolic.
Od admina: czytając roczne podsumowanie, pamiętajmy o zbliżającym się rozliczeniu rocznym i o możliwości przekazania 1% na tę organizację pożytku publicznego 🙂

Zarząd Stowarzyszenia ESTEKA podsumował działalność za rok 2012. Poniższa informacja zawiera krótkie informacje na temat poszczególnych projektów realizowanych w roku ubiegłym z wyszczególnieniem czasu realizacji, liczby beneficjentów, krótkiego opisu oraz informacji nt kosztów realizacji projektów. Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach są dostępne na naszej stronie www.esteka.pl Realizowane projekty w 2012 roku

1.Tytuł: COMENIUS REGIO: ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM

Czas realizacji: STYCZEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 50
Krótki opis: Projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miasta Tarnobrzega, Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu i Stowarzyszenie ESTEKA z partnerem z Turcji z miejscowości Mardin.
Koszt całkowity: koszty księgowane w Urzędzie Miasta Tarnobrzega pochodzące z dofinansowania z Unii Europejskiej oraz wydatki pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia ESTEKA w kwocie 660 zł

2.Tytuł: BUDOWA OŚRODKA HIPOTERAPII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY EURATUS

Czas realizacji: STYCZEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: brak
Krótki opis: Realizowano działania związane z promocją projektu oraz prace związane z przygotowaniem projektu technicznego. Nawiązano kontakt z dwoma biurami projektowymi.
Koszt całkowity: ponad 2.000 zł

3.Tytuł: LABORATORIUM MECHATRONIKI

Czas realizacji: STYCZEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 7
Krótki opis: Projekt realizowany w pomieszczeniach Stowarzyszenia przy ul. 11 Listopada 8a w Tarnobrzegu. W ramach niego prowadzone były zajęcia, podczas których młodzież opracowywała i konstruowała urządzenia (roboty, pojazdy, itp.) poszerzając swoją wiedzę z zakresu informatyki i mechatroniki.
Koszt całkowity: ponad 3.200 zł

4.Tytuł: SZANSA NA LEPSZE JUTRO – PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYDZOWIE

Czas realizacji: STYCZEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 40
Krótki opis: Projekt edukacyjny skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Rydzowie.
Koszt całkowity: ponad 24.000 zł, projekt jest finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej

5.Tytuł: XIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ ŚPIEWOGRANIEC

Czas realizacji: LUTY 2012 r.
Liczba beneficjentów: 19 zespołów konkursowych ? 296 uczestników;
Krótki opis: Przeprowadzono przesłuchania i koncert galowy, w którym gościnnie wystąpił zespół Cisza jak ta
Koszt całkowity: ponad 16.600 zł, w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w kwocie 5.000 zł oraz dofinansowanie firm 5.200 zł

6.Tytuł: POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Czas realizacji: KWIECIEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 17
Krótki opis: W ramach projektu zorganizowano 150 osobo-godzin zajęć z jazdy konnej.
Koszt całkowity: ponad 16.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w kwocie 5.500 zł

7.Tytuł: ZAJĘCIA HIPOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW POWIATÓW GRODZKIEGO I ZIEMSKIEGO W TARNOBRZEGU

Czas realizacji: CZERWIEC ? LISTOPAD 2012 r.
Liczba beneficjentów: 33
Krótki opis: Przeprowadzenie zajęć hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatów Grodzkiego i Ziemskiego w Tarnobrzegu.
Koszt całkowity: ponad 42.800 zł, w tym dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego ? ROPS ? 29.725 zł

8.Tytuł: VI KONKURS FOTOGRAFICZNY PODKARPACKIE JAKIEGO NIE ZNACIE

Czas realizacji: KWIECIEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 64
Krótki opis: Projekt zakładał ukazanie inwestycji unijnych na terenie Podkarpacia, zorganizowanie wystawy pokonkursowej i wydanie albumu ze zdjęciami ukazującymi wspomniane inwestycje. Nakład albumu: 500 egz.
Koszt całkowity: ponad 21.700 zł w tym dotacja z Urzędu Miasta Tarnobrzega 5.000 zł oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 2.000 zł.

9.Tytuł: ALBUM FOTOGRAFICZNY ? TARNOBRZEG 2012

Czas realizacji: CZERWIEC 2012 r.
Liczba beneficjentów: 25
Krótki opis: Wydanie albumu fotograficznego autorstwa Bogusława Myśliwca ukazującego wydarzenia z życia miasta w 2012 roku. Zorganizowano spotkanie promujące wydanie albumu w Tarnobrzeskim Domu Kultury.
Koszt całkowity: projekt sfinansowany w całości przez EQUELA sp. z o.o.

10.Tytuł: CZYM SKORUPKA ZA MŁODU

Czas realizacji: CZERWIEC ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 40
Krótki opis: W ramach projektu skompletowano grupę 40 beneficjentów projektu z terenu Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego w Tarnobrzegu, przeprowadzono zajęcia z jazdy konnej połączone z zajęciami językowymi, przeprowadzono zajęcia z mechatroniki oraz zorganizowano zajęcia terenowe z jazdą konną, językiem angielskim, zajęciami rekreacyjnymi z wykorzystaniem kajaków i rowerów wodnych.

Koszt całkowity: 49.000 zł, w tym dofinansowanie Wojewody Podkarpackiego ? Wydział Polityki Społecznej w kwocie 30.000 zł

11.Tytuł: NEW TECHNOLOGY ENGLISH IN ACTION
Czas realizacji: CZERWIEC ? LISTOPAD 2012 r.
Liczba beneficjentów: 28
Krótki opis: Udział w zajęciach z j. angielskiego z pomocą multimediów i zajęciach ruchowych z elementami j. angielskiego wzięło 12 osób z DD w Skopaniu gm. Baranów Sandomierski i 16 osób z terenu gminy Tarnobrzeg.
Przeprowadzono:
119 h zaj. stacjon. j.ang z użyciem multimediów .
35 h zaj. na platformie e-learningowej Moodle.
99 zaj. z jazdy konnej
15 h zaj. j. ang. przy zajęciach konnych.
zaj. stacjon. z użyciem multimediów po 10 h dla każdej z 4 grup podczas warsztatów WIWJM
zaj. e-learningowych na platformie Moodle po 5 dla każdej z 4 grup podczas WIWJM
zaj. motyw. z j. ang. po 5 zaj dla każdej z 4 grup.podczas WIWJM
2 ankiety ewaluacyjne projektu (środkowej i końcowej)
1 spotkanie ewal.-podsum.

Koszt całkowity: ponad 29.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego ? ROPS ? 20.257,08 zł

12.Tytuł: I RAJD KONNY ? TARNOBRZEG JEZIORO TARNOBRZESKIE

Czas realizacji: CZERWIEC 2012 r.
Liczba beneficjentów:17
Krótki opis: I Rajd konny został zorganizowany wokół Jeziora Tarnobrzeskiego i uczestniczyło w nim 17 zawodników z terenu Tarnobrzega, Stalowej Woli, Grębowa i Tarnowa.
Koszt całkowity: 124, 80 zł wydatki własne Stowarzyszenia, pozostałe wydatki sfinansowano bezpośrednio przez sponsorów;

13.Tytuł: LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ? MORSKA BRYZA

Czas realizacji: LIPIEC ? SIERPIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 124
Krótki opis: Zorganizowano trzy turnusy 11-dniowe w miejscowości Dąbki k. Darłowa.
Koszt całkowity: ponad 100.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 16.200 zł oraz Urzędu Miasta Tarnobrzega w kwocie 13.230 zł

14.Tytuł: LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ? WAKACJE W SIODLE

Czas realizacji: LIPIEC ? SIERPIEŃ 2012 R.
Liczba beneficjentów: 34
Krótki opis: Zorganizowano 4 turnusy obozów konnych w miejscowości Golejów k. Staszowa
Koszt całkowity: ponad 42.500 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.000 zł

15.Tytuł: LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ? PIŁKARSKA LETNIA AKADEMIA

Czas realizacji: LIPIEC 2012 r.
Liczba beneficjentów:20
Krótki opis: Zorganizowano dwa turnusy obozów piłkarskich
Koszt całkowity: ponad 21.000 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.000 zł

16.Tytuł: LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ? WYJĄTKOWE WARSZTATY WOKALNE

Czas realizacji: LIPIEC ? SIERPIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 79
Krótki opis: Warsztaty skierowane były do dzieci, które ukończyły 13 lat i chciały rozwijać swoje umiejętności w zakresie emisji głosu, choreografii, emisji głosu?

17.Tytuł: LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ? OBOZY ARTYSTYCZNE

Czas realizacji: LIPIEC 2012 r.
Liczba beneficjentów: 80
Krótki opis: Projekt skierowany do dzieci od 7 do 16 lat, które chcą rozwijać swoje zdolności artystyczne w zakresie śpiewu, choreografii, emisji głosu?
Koszt całkowity dla zadania16 i 17 ? ponad 227.700 zł

18.Tytuł: TARNOBRZEG ? MIASTO Z ARTYSTYCZNĄ DUSZĄ

Czas realizacji: SIERPIEŃ ? PAŹDZIERNIK 2012 r.
Liczba beneficjentów: 412
Krótki opis: W ramach projektu przygotowano stronę internetową, zorganizowano Warsztaty plastyczne (40 godzin zajęć), zorganizowano Galę podsumowującą projekt, podczas, której odbyły się zajęcia warsztatowe z grafikami zawodowymi: Dariusz Łabędzki, Dariusz Pietrzyk, Henryk Cebula ? udział w zajęciach 33 osoby. Zorganizowano wystawę pokonkursową oraz zorganizowano występ Tomasza Grdenia ? uczestnika programu MAM TALENT. Zrealizowano temat TARNOBRZEŻAN PORTRET A.D. 2012 w ramach, którego zawodowi graficy sportretowali ponad 70 mieszkańców Tarnobrzega. Wydano Album podsumowujący projekt w nakładzie 250 egz.
Koszt całkowity: ponad 40.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego ? 10.000 zł, Urzędu Miasta Tarnobrzega ? 8.000 zł oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1.000 zł.

19.Tytuł: MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

Czas realizacji: SIERPIEŃ ? LISTOPAD 2012 r.
Liczba beneficjentów: 53
Krótki opis: Projekt miał na celu uświadomienie młodzieży, że sztuka jest wszędzie. Można ją wyrażać na wiele sposobów. Uczniowie uczyli się jak wyrazić siebie poprzez malowanie, garncarstwo, wikliniarstwo, czy fotografię. Projekt realizowany wspólnie przez stronę polską oraz turecką ? młodzież z miejscowości Antalya.
Koszt całkowity: ponad 40.000 zł, projekt całkowicie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej

20.Tytuł: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ: ALKOHOL ? NIE, DZIĘKUJĘ!

Czas realizacji: WRZESIEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 524
Krótki opis: Kontynuacja projektu z 2011 roku. W ramach zorganizowano spotkania edukacyjne w szkołach (ponad 500 uczestników), zorganizowano konkurs plastyczny, wydano kubki, buttony oraz wydano biuletyn informacyjny.
Koszt całkowity: ponad 6.100 zł, w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w kwocie 1.700 zł oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w kwocie 1.000 zł.

21.Tytuł: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ: NIE BIORĘ!

Czas realizacji: WRZESIEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 615
Krótki opis: W ramach projektu przeprowadzono 25 spotkań z dziećmi i młodzieżą na temat narkotyków oraz promocji organizacji pozarządowych wspierających organizację zajęć pozalekcyjnych, wydano publikację ? broszury skierowanej do uczniów i rodziców, przeprowadzono konkurs plastyczny, wykonano kubki i butony z hasłem NIE BIORĘ. Zorganizowano wystawę prac.

Koszt całkowity: ponad 9.600 zł z tego dofinansowanie Urzędu Miasta Tarnobrzega 2.500 zł oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ? 1.000 zł.

22.Tytuł: II RAJD KONNY TARNOBRZEG JEZIORO TARNOBRZESKIE

Czas realizacji: WRZESIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 15
Krótki opis: Do drugiej edycji zakwalifikowanych zostało 15 jeźdźców, którzy mieli do pokonania ponad dwugodzinną trasę przejazdu, na której zostało zlokalizowanych dodatkowych dziewięć punktów kontrolnych z zadaniami specjalnymi. Jeźdźcy musieli m.in. pokonać równoważnię, przejechać przeszkodę terenową, otworzyć i zamknąć bramkę. W imprezie uczestniczyli zawodnicy z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Kaczaków, Mielca, Grębowa, Koszyc oraz Chodkowa.
Koszt całkowity: ponad 2.200 zł, pozostałe wydatki zostały pokryte bezpośrednio przez sponsorów

23.Tytuł: TARNOBRZESKI FUNDUSZ STYPENDIALNY LEONARDO

Czas realizacji: WRZESIEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 3
Krótki opis: W ramach projektu przyznawane będą stypendia dla uzdolnionych uczniów Szkół Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych z terenu Tarnobrzega. W celu sprawnego funkcjonowania Funduszu wybrano Kapitułę. W pierwszym etapie ? w listopadzie ? przyznano 3 stypendia na kwotę 3.000 zł.
Koszt całkowity: początek finansowania styczeń 2013 r.

24.Tytuł: WIERZCHEM PO ZDOWIE

Czas realizacji: SIERPIEŃ ? WRZESIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 20
Krótki opis: Przeprowadzenie zajęć hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatów Grodzkiego i Ziemskiego w Tarnobrzegu.
Koszt całkowity: ponad 28.600 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Województwa Podkarpackiego ? PEFRON ? 18.000 zł

25.Tytuł: LATO W MIEŚCIE

Czas realizacji: CZERWIEC ? SIERPIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 229
Krótki opis: Projekt realizowany na terenie Osiedla Mokrzyszów. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z terenu Tarnobrzega, które korzystały z zajęć jazdy konnej i zajęć strzeleckich ? łącznie 179 beneficjentów. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę autokarową dla grupy 50 osób do Kurozwęk
Koszt całkowity: ponad 13.700 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Miasta Tarnobrzega w kwocie 3.000 zł.

26.Tytuł: REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH HIPOTERAPEUTYCZNYCH

Czas realizacji: CZERWIEC ? LISTOPAD 2012 r.
Liczba beneficjentów: 14
Krótki opis: Przeprowadzono 140 osobo-zajęć hipoterapeutycznych oraz 70 osobo-zajęć rehabilitacyjnych dla grupy 14 osób z terenu Tarnobrzega.
Koszt całkowity: ponad 28.800 zł, z tego dotacja Urzędu Miasta Tarnobrzega w wysokości 15.000 zł

27.Tytuł: LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ? OBOZY WYPOCZYNKOWE

Czas realizacji: LIPIEC ? SIERPIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 222
Krótki opis: Letni wypoczynek realizowany w oparciu o ośrodek wypoczynkowy w Golejowie, z zajęciami rowerowymi, wodnymi, sportowymi?
Koszt całkowity: ponad 106.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w kwocie 11.760 zł

28.Tytuł: PEDAGODZY ULICY

Czas realizacji: SIERPIEŃ ? GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 107
Krótki opis: W ramach projektu zorganizowano 1.280 godzin pracy pedagogów z dziećmi i młodzieżą, zorganizowano zajęcia w terenie z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zajęcia w oparciu o świetlicę ESTEKI.
Koszt całkowity: ponad 25.700 zł, w tym dotacja z Urzędu Miasta Tarnobrzega w wysokości 23.530 zł

29.Tytuł: UDZIAŁ W OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Czas realizacji: LISTOPAD 2012 r.
Liczba beneficjentów: 700
Krótki opis: Udział w obchodach Święta Niepodległości 3 jeźdźców oraz 2 pieszych w strojach kawaleryjskich. Pokaz jazdy konnej na Pl. B. Głowackiego w Tarnobrzegu.
Koszt całkowity: 70 zł

30.Tytuł: IX PARADA MIKOŁAJÓW

Czas realizacji: GRUDZIEŃ 2012 r.
Liczba beneficjentów: 1.500
Krótki opis: W ramach Parady zorganizowano przejazd kilkudziesięciu pojazdów z Mikołajami przez tarnobrzeskie osiedla, konkurs na najoryginalniejszy strój Św. Mikołaja i jego drużyny, występy grup dziecięcych ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, prezentacje artystyczne Salonu Fitneska, start balonu ze Św. Mikołajem. W trakcie trwania imprezy zbierano książki, które zostaną przekazane do środowisk polonijnych oraz do domów dziecka. W zamian dzieci otrzymywały słodkie niespodzianki. W dniach 10 ? 23 grudnia 2012 r. wybrano także 14 numerów, których właściciele otrzymali prezenty niespodzianki.
Koszt całkowity: ponad 10.100 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Miasta Tarnobrzega w kwocie 3.000 zł