Porozumienie o współpracy z Nową Dębą

Nowa Dęba jest kolejnym miastem, które będzie współpracować z Tarnobrzegiem. Ich włodarze – Wiesław Ordon i Norbert Mastalerz – podpisali dzisiaj stosowne porozumienie.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o podpisaniu ?trójporozumienia? ? dokumentu o współpracy na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju subregionu, nawiązującej do ideałów Centralnego Okręgu Przemysłowego, pomiędzy władzami Tarnobrzega, Stalowej Woli i Sandomierza. 

?Strony postanawiają dążyć do zacieśnienia współpracy obszarach służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, rozwijać współpracę w celu wspierania działań na rzecz rewitalizacji, promocji potencjałów turystycznych i gospodarczych oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy? ? czytamy w porozumieniu. 

Dzisiaj Prezydent Norbert Mastalerz wraz z Burmistrzem Nowej Dęby -Wiesławem Ordonem podpisali w murach Zamku Dzikowskiego podobny dokument. 

– Niezmiernie cieszę się z podpisania umowy deklaracji o współpracy pomiędzy Tarnobrzegiem a Nową Dębą. Tego typu porozumienia umacniają nas jako samorząd gdyż nie jest tajemnicą, że większy będzie mógł więcej. Unia Europejska wobec kryzysu w finansach publicznych wielu krajów stara się bacznie przyglądać komu przyznaje środki wydatkowane na wszelkiego rodzaju dotacje i inne formy pomocy. W związku z tym szansę na powodzenie i uzyskanie takiej pomocy będą miały tylko największe projekty o znaczeniu regionalnym. Zawarcie takich wspólnych porozumień jak to sprzed tygodnia z Sandomierzem i Stalową Wolą i to dzisiejsze z Nową Dębą może znacząco przyczynić się zwiększenia naszych szans we wspólnym interesie –
mówił Prezydent Norbert Mastalerz.

Wiesław Ordon – Burmistrz Nowej Dęby – Jesteśmy sąsiadami, którzy mają wspólne interesy zwłaszcza na obszarach poprzemysłowych ?Siarkopolu?. Wspólnie zasygnalizowaliśmy do Programu Rozwoju Polski Wschodniej chęć współrealizowania kilku projektów. Chcielibyśmy także rozwijać w dalszym ciągu Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Chcemy także poprawić infrastrukturę techniczną, która w znacznym stopniu może przyczynić się do przyciągnięcia potencjalnych inwestorów.

Info: UM, Fot. Dariusz Bajor