Ruszają prace na miechocińskiej skarpie

Za cenę brutto blisko 6 mln zł zostanie zabezpieczone osuwisko przy ul. Mickiewicza na osiedlu Miechocin. Inwestycja powinna być gotowa do 21 listopada bieżącego roku. Do przetargu na zabezpieczenie osuwiska stanęło pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę, przestawiła spółka INTOP z Tarnobrzega. 

 – Tak, jak już wielokrotnie zapowiadałem, załatwimy od ?a? do ?z?, kolejny bardzo ważny problem tarnobrzeżan, który wiele lat czekał na rozwiązanie. Dzięki czemu mieszkańcy Miechocina będą mogli wreszcie spać spokojnie ? mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje m. in. usunięcie drzew, rozbiórkę elementów dróg, ulic i ogrodzeń, wykonanie czasowych dróg i placów z płyt żelbetowych, wykonanie układu ażurowych palisad z mikropali wierconych. Mikropale zwieńczone oczepem żelbetowym. Łączna długość palisad z mikropali wierconych o średnicy 300 mm wynosi 4056,50mb, a długość palisad z mikropali wierconych o średnicy min. 160 mm wynosi 1 080,00mb. Inwestycja obejmuje także wykonanie przypór drenażowych z gruntu niespoistego zbrojonego geosyntetykami oraz przypór z gruntu rodzimego, wykonanie zabezpieczenia skarp drenażem płytowym, ukształtowanie spadków zwiększających stateczność skarp, wykonanie odwodnienia.

Po wschodniej stronie ulicy Mickiewicza: zostanie wykonana przebudowa rowu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej jako odbiornika wód opadowych z rowu, budowa drenaży inżynierskich wraz z budową pompowni wód drenażowych, zabezpieczenie budynku szkoły podstawowej przy ulicy Dworskiej wraz z remontem pobliskiego rowu, przebudową kanalizacji oraz budową układu drenaży.

Info: UM.