Mali ratownicy

„Mali ratownicy” – pod takim hasłem 30 maja 2019 r. uczniowie z tarnobrzeskiego „Górnika” z klasy o profilu ratownictwo medyczne przeprowadzili w Przedszkolu nr 7 w Tarnobrzegu zajęcia dla dzieci wszystkich grup z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie przybliżyli najmłodszym w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Nauczyły się ,bądź utrwaliły znajomość podstawowych numerów alarmowych oraz dowiedziały się w jaki sposób należy wezwać pomoc przez telefon. Duże wrażenie na dzieciach zrobił „fantom”, na którym uczyły się podstaw reanimacji.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych, wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia oraz oswajanie dzieci z tematyką udzielania pierwszej pomocy.

You May Also Like