Tabliczki inskrypcyjne na Cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu

Zrealizowane zostało zadanie pn. „Wykonanie tabliczek inskrypcyjnych na grobach żołnierzy polskich poległych w 1939 roku Cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu, ul. Targowa”.

W okresie od 25 lipca do 24 września br. wykonano 63 sztuki tabliczek inskrypcyjnych w kwaterze żołnierzy polskich poległych w 1939 r. na Cmentarzu wojennym z I i II wojny światowej w Tarnobrzegu przy ul. Targowej. Prace zostały zrealizowane zgodnie z Projektem rewitalizacji cmentarza wojennego z I i II wojny światowej w Tarnobrzegu zatwierdzonym decyzją Wojewody Podkarpackiego.

Wykonawcą robót był Zakład Kamieniarski Marian Stadnicki, Jan Szybiak Spółka Jawna, ze Stalowej Woli. Inwestycja została zrealizowana przez tarnobrzeski Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, który zapewniał nadzór merytoryczny. Koszt inwestycji wyniósł 8500 zł.

You May Also Like