Strażacy z OSP Sielec z nową pompą

Od ponad 20 lat mieszkańcy Sielca zgłaszali potrzebę zakupu pompy o dużej wydajności, która przydawałaby się w momencie zamknięcia śluzy na Wiśle, skutkującej zalewaniem posesji i pól uprawnych.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 30 tys. zł ze strony władz Tarnobrzega udało się sfinansować zakup. Całkowity koszt zakupy pompy to 100 tys. zł, pozyskane od MSWiA, Gminy Tarnobrzeg, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz WORD w Tarnobrzegu.

Spływ wody do śluzy w Sielcu obejmuje osiedla Wielowieś, Sobów, Podłęże, Dzików i Zakrzów. Pompa jest produkcji włoskiej, silnik napędzający (diesel) produkcji niemieckiej, całość osadzona przez firmę polską Klaudia na przyczepie produkcji polskiej. Sprzęt posiada certyfikat CNBOP-PIB. Pompa służy do przepompowywania wody zanieczyszczonej (zanieczyszczenia wielkości nawet 50 mm), moc silnika 29 KM, linię ssawną 3×10 metrów, wysokość podnoszenia 34,4 metra, wydajność to prawie 5 000 litrów na minutę, pompa została wyposażona w węże oraz sprzęt niezbędny do działań związanych z podtopieniami i powodzią a nawet ratowaniem ludzi tonących. Sprzęt znajduje się na przyczepie mobilnej dlatego może być użyty poza Sielcem a nawet w razie potrzeby w innych zagrożonych miejscowościach.

You May Also Like