Nocą z 14 na 15 stycznia nie będzie wody w całym mieście

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z uwagi na  kontynuację wykonania niezbędnych przełączeń instalacji nowej pompowni wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody  w Jeziórku, wykonanej w ramach realizowanego unijnego projektu gospodarki wodno-ściekowej – Etap II, w dniu 14 stycznia (wtorek) od godziny 2300 do godziny 500 rano w dniu 15 stycznia (środa) nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody dla wszystkich odbiorców na terenie miasta.

Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia Wodociągi serdecznie przepraszają odbiorców.

You May Also Like