Dodatkowe pieniądze na inwestycje trafiły do Tarnobrzeskich Wodociągów

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., pozyskały duże środki finansowe w wysokości 4,3 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnej.

– Jako spółka miejska podejmujemy liczne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych, bezzwrotnych środków finansowych na realizację potrzeb inwestycyjnych zgłaszanych przez mieszkańców Tarnobrzega, związanych z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w poszczególnych osiedlach miasta. Możliwość pozyskania dodatkowych środków pojawiła się w związku z  oszczędnościami jakie zostały wygenerowane w programie obsługiwanym przez NFOSiGW w Warszawie. Spółka musiała jednak podjąć pilne działania, aby szansa, która się pojawiła została wykorzystana, bowiem środki te musiały być szybko rozdysponowane i zagospodarowane – mówi Witold Wiśniewski, Prezes Zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o., odbył ostatnie konsultacje w NFOSiGW w Warszawie w dniu 14 czerwca 2021 roku, a 16 lipca złożony został wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego i  finansowego, wraz z Aneksem do studium wykonalności i wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym dokumentami wydawanymi przez organy administracyjne. 10 sierpnia do Tarnobrzeskich Wodociągów dotarły informacje z NFOŚiGW w Warszawie o  pozytywnej decyzji, a 20 sierpnia został już podpisany Aneks do umowy o  dofinansowanie.

– Cieszymy się, bowiem spółka pozyskała dodatkowe środki w wysokości 4,3 mln zł na realizację inwestycji liniowych, które były planowane w latach 2021-2023. Dzięki pozyskanym, dodatkowym środkom przyspieszona zostanie budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Siarkowej, Onufrego i Litewskiej. Wkład własny, który musimy wygospodarować, jako Beneficjent nie jest duży, bo wynosi tylko 450 tys. zł – podkreśla Witold Wiśniewski, Prezes Zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

W ramach pozyskanych środków zrefundowane zostaną także nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę w związku z budową sieci kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Machowie. Zadanie to było finansowane w 100% ze środków pożyczki udzielonej przez WFOSiGW w Rzeszowie. Dzięki pozyskanym środkom Spółka dokona spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości ok 1,7 mln zł.

– Warto podkreślić fakt, bardzo dobrej współpracy Tarnobrzeskich Wodociągów z NFOŚiGW w Warszawie, zaangażowania pracowników i wsparcia jakie uzyskiwaliśmy na każdym etapie mimo, że trwał on tylko 1 miesiąc. Proszę pamiętać, że nasza aplikacja złożona została w okresie wakacyjnym, czyli zmożonych urlopów i pomimo tego na wysokości zadania stanęliśmy jako spółka oraz jako pracownicy wodociągów – zauważa W. Wiśniewski.

Pozyskane środki wpłyną pozytywnie na sytuację finansową i inwestycyjną spółki, przyspieszą budowę i podłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej, a więc umożliwią im zamieszkanie w nowo-wybudowanych domach. Działania te wpisują się także w politykę prowadzoną przez miasto Tarnobrzeg w zakresie umożliwienia mieszkańcom budowę domów i poprawę warunków lokalowych. Mogą także wpłynąć na decyzje – nie tylko mieszkańców Tarnobrzega, związane z podejmowaniem decyzji o budowie domu w danej lokalizacji.

Info: WT

You May Also Like