42,5 mln zł na Jezioro Tarnobrzeskie w ciągu 3 lat

Miasto inwestuje w Jezioro Tarnobrzeskie. Dopiero zrealizowano inwestycje za 25,5 mln zł, a do roku 2023 wydatkowane zostanie kolejne 17 mln zł. Co dalej? Magistrat zachęca mieszkańców do zgłaszania pomysłów.

– W latach 2020-2021 zainwestowaliśmy w infrastrukturę jeziora już 25,5 mln zł. Z tego kwota pozyskanego dofinansowania ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosła 14,22 mln zł. Do roku 2023 na inwestycje nad jeziorem wydatkujemy kolejne 17 mln zł. Daje to nam kwotę 42,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych wyniesie 27,82 mln zł – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Przypomnijmy, w latach 2020-2021 zrealizowano nad jeziorem dwa duże projekty. Jeden z ramach projektu partnerskiego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” dla Tarnobrzega dotyczył zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego – etap I”. Obejmował m.in. budowę parkingów, budynków dla służb, punktów gastronomicznych, altan grillowych, placu zabaw, boiska do siatkówki, parku linowego, przebieralni. Wartość projektu: 9 964 418,54 zł, w tym dofinansowanie:  4 947 982,96 zł. Drugi zrealizowany w tym czasie projekt to „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg” obejmujący zakresem budowę dwóch dróg dojazdowych w ciągu ulic Żeglarskiej i Plażowej o łącznej długości 4,6 km, budowę na całej długości tych ulic chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia, ronda na skrzyżowaniu ul. Żeglarskiej z ul. Siarkową. Wartość zadania: 15 531 216,29 zł, dofinansowanie:  9 276 512,49 zł.

W najbliższych planach budowa m.in. kolejnych parkingów nad jeziorem. Wydana 30 sierpnia br. decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zapewnieniu finansowania dla Tarnobrzega na zadanie „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dała tej inwestycji zielone światło. Wartość całkowita zadania to 17mln zł, wnioskowana dotacja z budżetu państwa wynosi 13,6 mln  zł. Do końca roku miasto ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu trzech lat. W ramach zadania powstaną 1553 miejsca postojowe, budynki toalet oraz elementy małej infrastruktury. Planowana jest także budowa systemu monitoringu oraz  system liczenia miejsc parkingowych.

– I na tym nie poprzestajemy. Podejmujemy starania o kolejne dotacje, bo chociaż wiele w ostatnim czasie nad Jeziorem Tarnobrzeskim się zmieniło, wciąż bardzo dużo pozostaje do zrobienia. Przygotowujemy się do realizacji kolejnych projektów, które mają na celu kompleksowe zagospodarowanie jeziora. Liczymy w tym zakresie na pomoc mieszkańców miasta – dodaje prezydent Bożek. – Zachęcamy do zgłaszania uwag i pomysłów dotyczących  dodatkowej  infrastruktury, w jaką, zdaniem państwa, należałoby wyposażyć jezioro. Zależy nam na opinii w tym zakresie, abyśmy mogli stworzyć infrastrukturę zgodną z oczekiwaniami mieszkańców, turystów, żeglarzy i innych grup, które z uroków jeziora korzystają, ale także  przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z małymi dziećmi, seniorów.

W połowie września podpisano umowę z biurem projektowym na opracowanie projektu koncepcyjnego, zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim – etap II. Zakres koncepcji obejmuje póki co, zaprojektowanie m.in. wjazdu nad jezioro, pomostów połączonych z 4 istniejącymi punktami gastronomicznymi, posterunku dla służb ratowniczych wraz ze slipem, kolejnych punktów do prowadzenia sezonowej działalności handlowej i usługowej, bazy noclegowej dla turystów (np. w formie domków całorocznych na wynajem), pola campingowego i namiotowego, kładki dla pieszych nad kanałem, stanicy kajakowej wraz z infrastrukturą nawodną. Zaprojektowane mają zostać także obiekty rekreacyjne, m.in. mola i  pomosty, atrakcje jak podwodne miasto, tunele w wodzie, ścieżka w wodzie, wieża typu sky walk. Projekt ma uwzględnić także opracowanie koncepcji przebiegu dróg w obszarze od ul. Siarkowej do wyjazdu na Wisłostradę, czy umiejscowienie obiektów SPA, które są możliwe do realizacji przez prywatnych inwestorów. – W ramach koncepcji wykonana zostanie wizualizacja poszczególnych elementów infrastruktury wraz z kosztorysem. Koncepcja powstanie do końca grudnia 2021 – mówi Joanna Kozub, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Konsultacje on-line dotyczące zagospodarowania otoczenia Jeziora Tarnobrzeskiego przeprowadzone zostaną na portalu Jezioro Tarnobrzeskie.eu. Napiszcie, czego brakuje nad jeziorem, co w najbliższym czasie powinno tam powstać – zarówno pod względem infrastruktury, jak i atrakcji turystycznych. Swoje propozycje można przesyłać do 5 listopada na adres mailowy: kontakt@jezioro-tarnobrzeskie.eu.

Info: UM

You May Also Like