Konwent Prezesów Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych w Tarnobrzegu

W dniach 18-19 lutego w Tarnobrzegu odbędzie się V Konwent Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych. Na Konwent zapraszają: Tomasz Chamera, prezes PZŻ, który będzie mu przewodniczył oraz Tadeusz Gospodarczyk, prezes Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W Konwencie wezmą udział także członkowie Zarządu PZŻ oraz przedstawiciele poszczególnych władz Związku.

Spotkanie to ma na celu bezpośredni przepływ informacji pomiędzy władzami PZŻ a przedstawicielami struktur lokalnych i władz klas regatowych biorących udział w rywalizacji sportowej w Polsce.

Szczegółowe informacje:
https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/news/v-konwent-okregowych-zwiazkow-zeglarskich-i-stowarzyszen-klas-regatowych-w-tarnobrzegu

Info/grafika PZŻ

You May Also Like