Sto lat temu w Tarnobrzegu – wystawa

Dla wszystkich którzy ostatnio nie odwiedzili tarnobrzeskiego muzeum wrzucam informację o trwającej do końca października wystawie okolicznościowej. Pod hasłem „Sto lat temu w Tarnobrzegu” zgromadzono eksponaty ze zbiorów oo.Dominikanów, naszego muzeum, tarnobrzeskiego szpitala, muzeów z Sandomierza i Krakowa oraz ze zbiorów osób prywatnych.

Główny nacisk położono oczywiście na świętowane ostatnio rocznice pierwszej koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej i odsłonięcia pomnika Bartosza Głowackiego oraz zbliżającą się setną rocznicę powstania tarnobrzeskiego szpitala.

Dominikanie udostępnili przedmioty liturgiczne, wota składane w podzięce za doświadczone łaski, srebrną sukienkę okrywającą przez lata obraz MBD i kopię zasłaniającą oryginalne dzieło. Można obejrzeć pamiątki koronacji – obrazki i medaliki sprzed 100 lat.

Na części ekspozycji poświęconej pomnikowi zobaczymy wycinki z ówczesnej prasy, rękopisy pamiętników Waleriana Wryka (inicjatora budowy pomnika), zdjęcia z uroczystości na rynku, a także zdjęcia przedstawiające autora pomnika, rzeźbiarza Michała Korpala.

Na zakończenie wystawy zobaczymy dokumenty i przedmioty związane z tarnobrzeskim szpitalem – narzędzia chirurgiczne, książki medyczne, zdjęcia.

Postarano się również o eksponaty uzupełniające, wprowadzające w klimat sprzed wieku. Na czołowym miejscu wisi portret miłościwie nam panującego Cesarza Franciszka Józefa II, nie brak wycinków prasowych (sporo reklam), map (bardzo ciekawych), sylwetek ówczesnych społeczników.

Tarnobrzeżanie zainteresowani historią swojego miasta znajdą parę rzeczy wartych uwagi. Ekspozycja nie jest może bardzo rozbudowana, ale dobre i to co udało się zebrać. Bilet wstępu kosztuje 2,5 lub 4,5 złotego.

Niestety w niedzielę wśród trojga obecnych pracowników muzeum nikt nie znał tematyki wystawy na tyle żeby móc po niej oprowadzać, była za to dodatkowa atrakcja (i to bezpłatna!) w postaci możliwości zobaczenia hrabiego Tarnowskiego, który wystawę właśnie zwiedzał.

Czego mi brakowało? Tego co zwykle w naszym muzeum. Należy pamiętać, że 100 lat temu większość mieszkańców Tarnobrzega stanowili żydzi. Jeśli staramy się w pełni oddać klimat tamtej epoki to warto byłoby poświęcić im choć kilka słów…


Mapa okolic Tarnobrzega. Oprócz niej znajdziemy jeszcze dość dokładny plan miasta.


Jedna z gablot – na zdjęciu dworzec kolejowy.


Obraz zasłaniający oryginał.


Przedmioty liturgiczne, wota, pamiątki koronacji.