Akcja odkomarzania już rozpoczęta

Od 1 czerwca 20010r. Firma DERTEX DDD z Bielska Białej rozpoczęła akcję odkomarzania, która obejmie wszystkie tarnobrzeskie osiedla (Przywiśle, Nadole +ogrody działkowe, park Dzikowski, ogrody działkowe Wymysłów, Stawy rybackie, Nagnajów, Ogrody działkowe Związkowiec Kamionka, Ocice, Mokrzyszów, Zakrzów, Sielec, Wielowieś, Sobow, Ogrody działkowe Zwierzyniec, Ogrody działkowe Mokrzyszów, Miechocin).

Pod koniec kwietnia Prezydent Miasta ogłosił przetarg na przeprowadzenie akcji odkomarzania. Już nie po raz pierwszy władze Tarnobrzega postanawiają w zdecydowany sposób walczyć w latającymi „krwiopijcami”. W postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy DERTEX.

Cała akcja odkamarzania polega na prowadzeniu monitoringu pojawiania się komarów na terenie miasta, prowadzeniu prac odkomarzania zmniejszających uciążliwość występowania komarów na terenie miasta, zwalczaniu zarówno larw komarów jak i dorosłych osobników. Firma, która wygrała przetarg bierze też na siebie pełną odpowiedzialność za zmniejszenie ilości komarów w mieście i ich uciążliwości. Środki użyte do zwalczania komarów są w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Apelujemy jednak, aby w momencie opryskiwania lub namgławiania nie przebywać w bezpośrednim kontakcie z rozpylanymi środkami czy w sąsiedztwie urządzeń. Wszystkie stosowane preparaty oczywiście posiadają zezwolenia Ministerstwa Zdrowia oraz atesty PZH.

Wstępnie koszt tegorocznego odkomarzania zaplanowano w kwocie około 18 tys. zł. Jednak już teraz wiadomo, że ze względu na sytuację powodziową cała akcja będzie mieć większy wymiar niż zakładano, dlatego ta kwota ulegnie jeszcze zmianie. Na stronie www.tarnobrzeg.pl można znaleźć harmonogram przeprowadzenia akcji na najbliższe dni. Na terenach po powodziowych: Zakrzów, Sielec, Wielowieś, Sobów, odkomarzanie zostanie przeprowadzone dwa dni po ustąpieniu wody.

Firma Dertex DDD z komarami walczyć będzie za pomocą różnego rodzaju i różnej mocy zamgławiaczy i opryskiwaczy. Zastosowanie tego typu urządzeń jest gwarancją wysokiej skuteczności prowadzonej akcji. Technologia rozpylenia środków chemicznych wspomaganych odpowiednio dobraną substancją oleistą powodującą lepsze przyleganie preparatów do liści, będzie oparta na zastosowaniu urządzeń firm Solo, Oleo Mac, Stihl oraz Igeba. Zasięg spalinowych zamgławiaczy odpowiada obszarowi bytowania komarów w zależności od siły wiatru oraz ukształtowania terenu, preparat będzie rozpylany ultraniskoobjętościowo lub grubokroplisto. Zastosowanie tego typu urządzeń powoduje dużą precyzje wykonania prac oraz gwarantuje wysoką skuteczność. Stosowanie środków zwiększających przyczepność powoduje większą odporność na spłukiwanie przez deszcz.

Tu możesz pobrać harmonogram akcji