VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych

1 grudnia 2010 roku, w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędą się prezentacje finałowe VIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych. Zaprezentuje się czterdziestu czterech recytatorów z powiatów: tarnobrzeskiego (grodzkiego i ziemskiego), stalowowolskiego i niżańskiego. 

Każdy z wykonawców będzie recytował po dwa dowolnie wybrane wiersze. W wybranym repertuarze dominują między innymi utwory Wisławy Szymborskiej, ks.Jerzego Twardowskiego, Haliny Poświatowskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Bolesława Leśmiana.

Komisja artystyczna oceni: dobór repertuaru, interpretację tekstu artystycznego, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny.
Konkurs rozpocznie się o  godz. 10.00 w  sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury, ul. Słowackiego 2.