Tarnobrzeską oczyszczalnię ścieków odbuduje Skanska

W przyszłym tygodniu rozpoczną się pierwsze prace w ramach odbudowy oczyszczalni ścieków w osiedlu Zakrzów. Umowę na realizację zadania inwestycyjnego podpisali Antoni Sikoń, prezes zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów i Mirosław Siepak, pełnomocnik zarządu firmy Skanska SA, która wygrała przetarg na odbudowę.

– Dzisiejsze nasze spotkanie zwiastuje dobre wiadomości dla mieszkańców Tarnobrzega ? mówił podczas konferencji prasowej Norbert Mastalerz, Prezydent Miasta. ? Za kilka miesięcy zostanie w pełni odbudowana cała infrastruktura oczyszczalni oraz kanalizacji sanitarnej, zniszczona podczas ubiegłorocznych powodzi. Firma Skansa, zawsze w sposób rzetelny i solidny realizuje zadania inwestycyjne. A ma doświadczenie nie tylko w tworzeniu infrastruktury drogowej, ale właśnie także przy modernizacji oczyszczalni w naszym mieście. Dlatego jestem przekonany, że wszystkie prace zostaną przeprowadzone w sposób najmniej dotkliwy i uciążliwy dla mieszkańców, a jakość przeprowadzonych prac będzie na najwyższym poziomie.
– W wyniku ubiegłorocznych powodzi oczyszczalnia ścieków została całkowicie unieruchomiona. Woda zalała obiekty Tarnobrzeskich Wodociągów do wysokości dwóch metrów ? przypominał Antoni Sikoń, prezes Tarnobrzeskich Wodociągów.

– Jeśli spojrzymy na zakres zaplanowanych prac, to dziewięć miesięcy na odbudowę po powodzi oczyszczalni ścieków, to okres bardzo krótki. Dlatego od zaraz bierzemy się do pracy. Wierzę, że podołamy temu przedsięwzięciu i na koniec października Tarnobrzeg będzie miał z powrotem normalnie działającą oczyszczalnię ? mówił Mirosław Siepak, dyrektor rzeszowskiego oddziału firmy Skanska. – W ramach Funduszu Spójności w ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele prac przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej. Dlatego do tej odbudowy skierowaliśmy zespół, który dobrze zna tę oczyszczalnię, ponieważ niedawno zakończył jej modernizację. Będą to ludzie, którzy znają oczyszczalnię, jej specyfikę, proces technologiczny. Liczę, że to pomoże w lepszym przeprowadzeniu odbudowy.

Jak zapowiada Jan Organiściak dyrektor kontraktu z firmy Skanska, prace rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. – Nasze prace rozpoczniemy od skucia tynków, odkrycia fundamentów i odgrzybiania ścian. Już rozpoczęliśmy procedurę ofertowania i zakupu nowych urządzeń do oczyszczalni, ponieważ sam ten etap może trwać nawet kilka miesięcy. Częściowe przywrócenie funkcjonowania oczyszczalni planujemy na sierpień. Zarówno mróz, jak i intensywne opady śniegu nie przeszkodzą nam w realizacji inwestycji.

Zakres zaplanowanych robót obejmuje wykonanie prac związanych z odbudową oczyszczalni ścieków w osiedlu Zakrzów, przywrócenie sprawności sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w osiedlach: Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów i Dzików oraz prace na kolektorze ogólnospławnym. W zakres robót wchodzi również utylizacja osadów  ściekowych nagromadzonych w kanalizacji oraz urządzeniach technologicznych oczyszczalni ścieków.

Aby przywrócić oczyszczalnie do normalnego funkcjonowania niezbędne jest wykonanie prac remontowo-budowlanych budynków, wymiana i remont urządzeń technologicznych i energetycznych, czyszczenie rurociągów technologicznych, przywrócenie do sprawności instalacji gospodarki osadowej i biogazu, rozruch techniczny i technologiczny oczyszczalni  ścieków. W ramach inwestycji odnowione zostaną także tereny zielone i odbudowane drogi oraz chodniki. W zakresie robót zleconych firmie Skanska uwzględniono także wykonanie prac naprawczych i przywrócenie do sprawności kanalizacji w pięciu osiedlach. Konieczne jest również usprawnienie i uruchomienie wszystkich przepompowni  ścieków, wyczyszczenie zamulonej kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, wyczyszczenie kolektorów rozdzielczych i kolektora ogólnospławnego do oczyszczalni  ścieków. Na kolektorze ogólnospławnym przewidziano remont studni rewizyjnych.

Wartość inwestycji realizowanej przez firmę Skanska, to 12.642.039,15 zł, w tym 23 % VAT. Termin zakończenia prac mija 31.10.2011.
Przypomnijmy, na odbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji zniszczonej podczas ubiegłorocznych powodzi, spółka Tarnobrzeskie Wodociągi otrzymała 24 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fot. Agata Rybka