Kwestowali, modlili się, grali i śpiewali dla Tomka

W niedzielę 9 września przy kościele pw. św. Stanisława w Chmielowie zorganizowano kwestę na leczenie ciężko chorego parafianina Tomka, który jest młodym utalentowanym konserwatorem zabytków. Obecnie walczy z nowotworem i jego leczenie nie jest w żaden sposób refundowane.

Dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas i Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie przed i po każdym niedzielnym nabożeństwem zbierali fundusze na ten szczytny cel. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia był koncert charytatywny organowo – wokalny, w którym wzięli udział organiści: Paweł Skawiński, Wojciech Zych, ks. Witold Garbuliński oraz Schola Parafii Chmielów. Pierwsza część tego muzycznego wydarzenia skupiła się na Nabożeństwie Uwielbienia Matki Bożej połączonym z modlitwą o uzdrowienie, natomiast w drugiej części wszyscy zebrani usłyszeli utwory organowe największych mistrzów tego gatunku. Na zakończenie koncertu wszyscy zebrani w postawie stojącej wysłuchali wykonania Hymnu III Tysiąclecia Mirosława Gałęski. Wszystkich poruszyły wyśpiewane wtedy słowa: – Daj ludziom miłość, miłość swoją daj. Ludziom serc twardych, ludziom smutnych duszy. Daj ludziom miłość, pokaż szczęścia raj. Niech ona lud w sercach ich pokruszy. Czy stać cię jeszcze na taki gest?…

Po skończonym występie, żona wraz z córką chorego podziękowały za wszelkie wsparcie, za zaangażowanie dzieci i młodzieży, w to jakże ważne dla niej i jej męża przedsięwzięcie. Rozmawiając z wolontariuszami co myślą na temat tej zbiórki, można było usłyszeć, że robią to bo należy sobie nawzajem pomagać, i uważają to za swoją pasję i obowiązek. Ostatecznie zebrano ponad 11 tysięcy zł. za co wszyscy jesteśmy niezwykle wdzięczni i dumni, że w chwilach beznadziejnych wszyscy się jednoczą i można znaleźć ludzi dobrej woli, którzy pomogą. Jeśli ktoś chciałby pomóc można uzyskać wszelkie potrzebne informacje wchodząc na stronę parafii w Chmielowie – www.parafiachmielow.pl

You May Also Like