Budżet Obywatelski 2019 – znamy listę projektów

Na stronie miejskiej opublikowano listę projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Głosowanie odbędzie się tylko na osiedlach Wielopole, Siarkowiec i Serbinów. Na pozostałych osiedlach został zgłoszony, bądź przeszedł weryfikację tylko jeden projekt.

Lista projektów zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019:

Projekty osiedlowe

Osiedle Wielopole:
Projekt nr 9: ,,Miejsce do rekreacji i wypoczynku”
Projekt nr 10 i 34: ,,Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu”
Projekt nr 35: ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Osiedle Serbinów:
Projekt nr 13: ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
Projekt nr 14 i 16: ,,Budowa placu zabaw na terenie starego placu przy blokach na ul. Kwiatkowskiego 23 i 25″.
Projekt nr 15: ,,Budowa placu zabaw między ul. Sienkiewicza a blokiem 63 przy tej ulicy”.
Projekt nr 19: ,,Budowa integracyjnego placu osiedlowego”.

Osiedle Siarkowiec:
Projekt nr 21: ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
Projekt nr 22: ,,Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika”.
Projekt nr 23: ,,Remont chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej”.
Projekt nr 24: ,,Budowa alejki spacerowej przez działki”.
Projekt nr 25: ,,Remont chodnika wzdłuż ul. Św. Barbary, prawa strona do ul. Sikorskiego”.
Projekt nr 26: ,,Skwer KOPERNIK”.

Projekty niepodlegające głosowaniu przez mieszkańców (tylko jeden projekt na danym osiedlu):
Osiedle Podłęże:
Projekt nr 1: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Dzikowska. Doświetlenie ulicy Alfreda Freyera”.

Osiedle Przywiśle:
Projekt nr 3: ,,Remont alejki – chodnik od strony cmentarza kom. w rejonie ul. Skalna Góra, poziom niższy”.

Osiedle Nagnajów:
Projekt nr 4: ,,Siłownia napowietrzna”.

Osiedle Dzików:
Projekt nr 5: ,,III Etap – dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików”.

Osiedle Sielec:
Projekt nr 6: ,,Odwodnienie ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią”.

Osiedle Wielowieś:
Projekt nr 7: ,,Plac zabaw APR ,,Stawik”.

Osiedle Stare Miasto:
Projekt nr 8: ,,Wykonanie mini boiska i alejki na Placu Górnika”.

Osiedle Mokrzyszów:
Projekt nr 11 + 31: ,,Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa” – Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz remont elewacji budynku Domu Ludowego.

Osiedle Sobów:
Projekt nr 20: ,,Sobów – Osiedle Marzeń” – II Etap.

Osiedle Ocice:
Projekt nr 27: ,, Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej – Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach”.

Osiedle Piastów:
Projekt nr 28: ,,Remont ul. Łokietka etap III – Parkingi, Ulica”.

Osiedle Zakrzów:
Projekt nr 29: ,,Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów”.

Osiedle Miechocin:
Projekt nr 30: ,,Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin”.

Wśród zaopiniowanych negatywnie znalazły się następujące projekty:
Osiedle Wielopole:
Projekt nr 2: ,,Parking dla samochodów osobowych, droga z przejazdem do ul. Por. J. Tracza i altanka ażurowa”. Uzasadnienie: Wniosek odrzucony ze względu na brak możliwości wydania pozwolenia na budowę (brak możliwości utworzenia parkingu 10 m od okien budynku).

Projekt nr 33: ,,Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją oświetlenia ulicznego przy ul. Wyspiańskiego”. Uzasadnienie: Wniosek odrzucony ze względu na przekroczenie kwoty budżetu. Składowe projektu nie obejmują uzbrojenia terenu, możliwa konieczność wykonania przekładek lub zabezpieczeń istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnienia oraz dokumentacji projektowej.

Osiedle Mokrzyszów:
Projekt nr 12: ,,Ładne Centrum Mokrzyszowa etap II – budowa skweru Ks. T. Chrobaka wraz z parkingiem i chodnikiem”. Uzasadnienie: Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr L/540/2017 z dnia 28.12.2017r. działka ewid. nr 1222/1, może być wykorzystana wyłącznie na cele budowy parkingu.

Osiedle Serbinów:
Projekt nr 17: ,,Boisko do koszykówki i piłki nożnej na os. Serbinów”. Uzasadnienie: Wniosek odrzucony ze względu na przekroczenie kwoty budżetu oraz brak dokumentacji na istniejące podłoże boiska (niemożność ustalenia kwoty z uwagi na brak warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią bitumiczną).
Projekt nr 18: ,,Boisko do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 10″. Uzasadnienie: Wniosek odrzucony ze względu na przekroczenie kwoty budżetu oraz brak dokumentacji na istniejące podłoże boiska (niemożność ustalenia kwoty z uwagi brak warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią bitumiczną).

Osiedle Dzików:
Projekt nr 32: ,,Rewaloryzacja alei Lipowej”. Uzasadnienie: Wniosek odrzucony ze względów formalno-prawnych (brak podpisów mieszkańców). Wartość zadania przekracza założony budżet.

You May Also Like