Ochrona marki firmy – możliwość czy konieczność?

Ochrona marki firmy nie jest oczywiście koniecznością, do której w jakikolwiek sposób zobowiązany jest właściciel, natomiast jest to możliwość, z której w bardzo wielu wypadkach warto skorzystać. Specjaliści od ochrony znaków towarowych znają wiele historii przedsiębiorców, którzy borykali się z poważnymi problemami związanymi z nieuczciwymi wspólnikami, konkurentami, rygorystycznymi prawami rynku. Wielu z tych kłopotów można było uniknąć właśnie dzięki rejestracji marki, wzoru patentowego czy wynalazku.

  1. Ochrona marki – dla kogo i przed kim?
  2. Znak towarowy – co i jak chronić

Ochrona marki – dla kogo i przed kim?

Rzecznik patentowy Lublin podkreśla, że ochrona marki firmy to jedno z ważniejszych zadań, jakie stoi przed jej właścicielem. Może i brzmi to banalnie, jednak brak wprowadzenia odpowiednich regulacji na właściwym etapie rozwoju firmy może przynieść przykre konsekwencje. Przede wszystkim zastrzeżenie znaku towarowego chroni przed nieuczciwymi wspólnikami, którzy po odejściu z  firmy, pod tym samym szyldem chcieliby prowadzić własną działalność. Ochrona prawna znaku towarowego i zysków z nim związanych ułatwia również polubowne rozwiązywanie sporów między byłymi wspólnikami lub właścicielem a pracownikiem, który w mniejszym lub większym stopniu przyczynił się do budowy marki firmy. W końcu rejestracja marki, wzorów patentowych, wynalazków chroni firmę przed nieuczciwą konkurencją, przed nielegalnym kopiowaniem jej pomysłów, sprzedawaniem ich pod innym szyldem. Praw związanych z tego typu nieetycznymi zachowaniami można dochodzić skutecznie właściwie jedynie wtedy, gdy marka jest chroniona patentami.

Znak towarowy – co i jak chronić?

Ochrona marki to zadanie, które dotyczyć może wielu aspektów działalności firmy. Chroni się przede wszystkim własność intelektualną obejmującą:

  • wzory patentowe
  • wzory przemysłowe
  • wynalazki 
  • znak towarowy

Zastrzeżenie znaku towarowego to jedna z pierwszych czynności, do których nakłania się właścicieli firm zgłaszających się do rzeczników patentowych. Podstawowa ochrona prawna znaku towarowego jest bowiem bardzo ograniczona i dopiero umiejętne jego zastrzeżenie chroni firmę przed używaniem jej znaku bez jej wiedzy lub niezgodnie z jej wytycznymi. Zastrzeganie znaku towarowego Lublin to jednak nie jedyny krok, który można wykonać. Do urzędu można zgłosić swoje wynalazki, autorskie rozwiązania, tyle tylko że zgłaszanie wzorów patentowych jest nieco bardziej skomplikowanym zadaniem, przy którym warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego.

Materiał partnera

You May Also Like