Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta

Na podstawie Zarządzenia nr 144/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Tarnobrzega, w związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie kraju wprowadzono nowe zasady funkcjonowania Urzędu.

OD DNIA 20 KWIETNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA

Korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta Tarnobrzega składać należy wyłącznie drogą pocztową i elektroniczną oraz poprzez wrzucenie pisma do pojemnika umieszczonego przed barierą ochronną w przedsionku wejścia do urzędu przy ul. Mickiewicza 7.

Nie ma możliwości osobistego kontaktu z pracownikiem Urzędu, poza poniższymi wyjątkami, dotyczącymi:

  • bieżącej rejestracji zgonów i urodzeń oraz sporządzania aktów zgonu i urodzeń (tel. 15 81 81 272);
  • potwierdzania profilu zaufanego (tel. 15 81 81 242);
  • odbioru (po uregulowaniu ewentualnych należnych opłat):
  • wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (tel. 15 81 81 204);
  • tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych (tel. 15 81 81 271) oraz praw jazdy – (tel. 15 81 81 273);
  • dowodów osobistych (tel. 15 81 81 281);
  • zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (tel. 15 81 81 275; tel. 15 81 81 255).

..POWYŻSZE SPRAWY NALEŻY ZAŁATWIAĆ OSOBIŚCIE,..

..PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU Z PRACOWNIKIEM URZĘDU…

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Dariusz Bożek

You May Also Like