Radni przyjęli oficjalnie nowe stawki na odbiór śmieci

Z jednej strony nowe stawki są niższe niż to co płaciliśmy przez kilka ostatnich miesięcy, po podpisaniu przez Prezydenta aneksu do umowy z MZK. Z drugiej strony, ceny za odbiór odpadów są wyraźnie wyższe niż ceny z ostatniego przetargu. Zatem zależnie od perspektywy można się cieszyć, że śmieci są 3 złote od osoby tańsze niż od lipca, albo irytować, że są o 8 zł droższe niż kilka miesięcy temu.
W dłuższej perspektywie nie ma to największego znaczenia, bo i tak planowane jest przejście na inny sposób rozliczeń.

O planowanych zmianach pisałem w tekście z 21 października:

Po czym w kolejnym tekście przymierzałem się do stawek za odbiór odpadów, jeśli będą zależne od zużycia wody w gospodarstwie:

Wysokość opłat za odbiór odpadów segregowanych poddany był pod głosowanie na sesji Rady Miasta Tarnobrzega, 28 października. Radni zaproponowaną przez prezydenta miasta uchwałę zakładającą wprowadzenie nowych stawek, przyjęli większością głosów. Tym samym, od nowego roku za wywóz śmieci segregowanych płacić będziemy 26 złotych od osoby, a nie jak obecnie 29 złotych. 

Tego samego dnia rozstrzygnięto też przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy San-Ta EKO. Oferenci mają czas do poniedziałku, 9 listopada 2020 roku, na ewentualne odwołania.