Bezpłatne Porady Prawne dla Przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Przedsiębiorco skorzystaj z porad prawnych udzielanych przez radców prawnych. Akcja będzie prowadzona od 1.02.2021 r. do 30.04.2021 r.
Porady będą udzielane w każdy wtorek i czwartek w godz. od 15.00 do 17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu na darmoweporadytbg@gmail.com

Miejsce udzielania porad
BIURO Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach położone w TARNOBRZEGU, ul. Grota Roweckiego 3, piętro 1, 39-400 Tarnobrzeg

Porady prawne świadczone będą przez radców prawnych OIRP w Kielcach w formie ustnej.

Więcej szczegółów na darmoweporadytbg@gmail.com

Akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.