Oświadczenie władz miasta w sprawie oddalenia skargi przez NSA

Tymczasem nie mamy odpowiedzi na zadane pytania, ale jest oświadczenie władz miasta. Całość w rozszerzeniu.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 9 czerwca 2021 roku oddalił skargę kasacyjną Miasta Tarnobrzeg w sprawie, w której Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wbrew wynikom głosownia przeprowadzonego w ramach budżetu obywatelskiego, dokonała własnego doboru zadań do wykonania – niezgodnego z wynikami głosowania mieszkańców Miasta Tarnobrzega. Z szacunku do woli mieszkańców Miasta Tarnobrzega, wyrażonej bezpośrednio i wprost podczas głosowania w ramach wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, Prezydent Miasta Tarnobrzega podjął wszelkie możliwe środki prawne, zmierzające do ochrony samodzielności Miasta Tarnobrzega oraz suwerennej woli mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej do samostanowienia o swoich inwestycjach i planach.

Mamy świadomość, że o wyrokach sądowych się nie dyskutuje.

Jednocześnie, szanując wolę mieszkańców Tarnobrzega, informujemy, że wszystkie zadania zawarte w projekcie „Widno i bezpiecznie”, na który zagłosowało prawie trzy tysiące tarnobrzeżan, będą realizowane ze środków własnych miasta.

You May Also Like