Poważne zmiany w budżecie obywatelskim

Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia wprowadzono zmiany w tarnobrzeskim budżecie obywatelskim. Rzeczywiście trochę się zmienia. Znikają projekty osiedlowe, znika stała kwota przeznaczona na BO, pojawia się podział projektów na duże i małe itd.

Wybrane zmiany w BO na rok 2020

  • Znikają projekty osiedlowe.
  • Na realizację zadań z BO corocznie będzie przeznaczone 0,55% wydatków miasta w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Nie mamy zatem konkretnej kwoty, ale stały procent.
  • Można się odwoływać jeśli projekt nie został dopuszczony do głosowania. Chyba nie było takiej możliwości?
  • Zgłoszone projekty ocenia Prezydent przy pomocy właściwych komórek organizacyjnych.
  • Działaniami promocyjno-informacyjnymi na temat poszczególnych projektów zajmuje się Prezydent, ale można również prowadzić własne działania promocyjne.
  • Projekty będą zgłaszane w dwóch kategoriach – „projekt mały” w okolicach 10.000 zł (do dyspozycji 100.000 zł) oraz „projekt duży” o wartości powyżej 10.000 zł, do wyczerpania puli środków.
  • Każdy uprawniony może głosować na 1 projekt duży i nie więcej niż 3 projekty małe.
  • W uchwale budżetowej na kolejny rok uwzględnia się projekty zwycięskie, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnych głosów, których koszty szacunkowe po weryfikacji nie przekraczają kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania dla danej kategorii zadań.
  • Środki niewykorzystane z projektów małych zwiększają pulę środków na projekty duże.

You May Also Like