Dalsze utrudnienia w ruchu. Trwa modernizacja ul. Orląt Lwowskich

Trwają zaawansowane prace w związku z przebudową ul. Orląt Lwowskich w Tarnobrzegu-Ocicach. Wykonawca informuje, w które dni remontowana droga zostanie wyłączona z ruchu.

Wykonawca zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt Lwowskich”, Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. oddział w Kotowej Woli gmina Zaleszany, informuje, że względu na przystąpienie do kolejnego etapu prac, jakim jest położenie masy bitumicznej, konieczne będzie czasowe wyłączenie z ruchu remontowanej ulicy. Ulica Orląt Lwowskich zamknięta dla ruchu zostanie 19 sierpnia od godz. 8.00, a utrudnienia potrwają do 20 sierpnia włącznie. Kolejne zamknięcie planowane jest na 23 sierpnia. Ostatnich tak dużych utrudnień spodziewać się należy jeszcze w dniach 26-27 sierpnia.

Zamknięcie modernizowanej ulicy spowoduje znaczne utrudnienia w dojeździe do ul. Rolnej i Machowskiej. Dojazd do ul. Krzywej możliwy będzie od wjazdu z ul. Mickiewicza przy kościele. Główny objazd do ul. Orląt Lwowskich i dalej do miejscowości Chmielów wyznaczony będzie ulicami: Wisłostrada, Zakładowa, Strefowa, Kolejowa. Wykonawca przeprasza za utrudnienia, jednocześnie sugeruje, by z proponowanych objazdów korzystać nie tylko w dni wyłączenia z ruchu ul. Orląt Lwowskich. Zagwarantuje to bezpieczeństwo kierowcom i pracownikom drogowym, a także znacznie usprawni postęp prac.

Przebudowa ul. Orląt Lwowskich, zgodnie z harmonogramem, potrwać powinna do połowy października br. Zakres realizowanej inwestycji obejmuje min. normalizację szerokości jezdni, wzmocnienie jej istniejącej konstrukcji, przebudowę oraz budowę chodników i budowę ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego do projektowanego i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz istniejących rowów otwartych, wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje przyległe do drogi, zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci podziemnych i naziemnych kolidujących z inwestycją, przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę i przebudowę zatok autobusowych i peronów przystankowych.

Całość prac kosztować będzie ponad 7 milionów złotych, z tego 3 miliony 548 tysięcy 664 złotych pokryje dofinansowanie pozyskane przez Miasto z Funduszu Dróg Samorządowych.

Info: UM

You May Also Like