Klaster Lasowiacki się rozwija

Klaster Lasowiacki ma nowy zarząd i radę, a w planie jest konferencja o dziedzictwie lasowiackim oraz wirtualny bożonarodzeniowy jarmark. To ustalenia, które zapadły na walnym spotkaniu członków 18 listopada.

Kultura lasowiacka zyskuje coraz więcej sympatyków. Wszystko za sprawą Klastra Lasowiackiego, a dokładniej powiększającego się wciąż grona członków, którzy wiążą swoją działalność z dziedzictwem lasowiackim. Inicjatywa powstała w Stalowej Woli, ale skupia podmioty z całego regionu północnego Podkarpacia i południowego województwa świętokrzyskiego. I rozwija się bardzo szybko.

Tymczasowy zarząd został wyłoniony podczas wiosennego spotkania inicjującego powstanie Klastra Lasowiackiego. Na spotkaniu 18 listopada został formalnie zatwierdzony regulamin, a wraz z nim, wybrano nowe władze. Decyzją zgromadzonych przedstawicieli członków KL, w skład nowego zarządu weszli: Marek Gruchota, dyrektor MDK w Stalowej Woli, Justyna Wesołowska, prezeska Fundacji GAMON, Renata Domka z Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Katarzyna Cuber z Browaru Lasowiak oraz Marcin Kurnik z Fundacji Q. Z kolei w radzie KL zasiadają: prof.PL dr hab. Agnieszka Rzepka – ekspertka PARP, Rafał Nieckarz, prezes Wydawnictwa Samorządowego, Renata Sendrowicz – „Renidzieło” Regionalne Rękodzieło Artystyczne, Katarzyna Knap-Sawicka z Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Roman Niwierski z Urzędu Miasta Stalowej Woli, Grzegorz Buława z salonu Skoda, Patrycja Laskowska-Chyła – etnolog UJ i Roman Pokora z Bractwa Flisackiego z Ulanowa. Zadecydowano także, że honorowymi członkami rady KL zostaną zespoły Lasowiaczki i Cyganianki, jako te, które są nośnikiem pamięci i kontynuatorami tradycji i kultury lasowiackiej.

Sformalizowanie działalności było konieczne ze względu na szybko powiększającą się liczbę członków. Dotychczas do Klastra przystąpiły już 42 podmioty. Warto przypomnieć, że w czerwcu podczas spotkania założycielskiego deklarację przystąpienia podpisało 20 instytucji, a zatem w ciągu pół roku liczba członków podwoiła się.

To były intensywne miesiące pracy i rozwoju Klastra Lasowiackiego. Byliśmy na kilkunastu inicjatywach kulturalnych, m.in. na Jarmarku Dominikańskim, czy festiwalu Etnolas, odbył się szereg szkoleń, mamy wielu nowych członków – poinformował dyrektor MDK-u w Stalowej Woli i zarazem lider inicjatywy. – Zaplanowany przez nas harmonogram projektowy został wyprzedzony o około pół roku. Nie chcielibyśmy hamować rozwoju tej inicjatywy, dlatego zdecydowaliśmy już teraz o przyjęciu regulaminu, wybraniu nowego zarządu i rady oraz grup tematycznych. Rozpoczniemy też pracę nad powołaniem fundacji, która w przyszłości będzie zarządzać klastrem.

Najbliższym organizowanym przez KL wydarzeniem będzie otwarta konferencja pt. „Klaster lasowiacki – szansa na nowy model współpracy w regionie” zaplanowana na 2 grudnia. W programie znajdzie się blok poświęcony Marii Kozłowej i Franciszkowi Kotuli, strategii rozwoju województwa w oparciu o dziedzictwo lasowiackie, ale nie zabraknie również zagadnień związanych z tym, jak wykorzystać to dziedzictwo w biznesie oraz w działalności samorządów. Na spotkanie zostali zaproszeni znakomici prelegenci, doświadczeni praktycy klastrowi, eksperci i środowisko naukowe.

Właśnie powstaje strona internetowa i księga znaku logotypu, wkrótce ruszy wirtualny jarmark bożonarodzeniowy, w planach na przyszły rok są także wydarzenia i projekty kulturalne, które KL zamierza realizować już samodzielnie oraz dalsze szkolenia dla członków.

Klaster tworzy grupa podmiotów, które łączy nawiązanie w swojej działalności do kultury lasowiackiej. Sieciują się, by wspólnie budować strategię rozwoju regionu, stworzyć ciekawą ofertę turystyczną i kulturalną oraz rozwijać własną działalność. Klaster tworzą firmy, środowisko naukowe, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, samorządy i rękodzielnicy

Przypomnijmy, że Klaster Lasowiacki powstał wiosną tego roku w ramach projektu: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021

Wciąż można dołączyć do Klastra. Warunkiem jest złożenie formularza z opisem działalności wnioskującego. Informacje na temat KL można znaleźć na profilu Facebook, a także stronie MDK-u w Stalowej Woli. Biuro klastra mieści się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli i jest czynne w każdą środę od 10. 00 do 16.00.

Renata Domka

Fot. Lilianna Drzewi/MDK

You May Also Like