Podpisaliśmy umowę na budowę parkingów nad Jeziorem

Miasto podpisało umowę z wykonawcą zadania „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  Inwestycja otrzymała zapewnienie o finansowaniu wydatków w wysokości 13,6 mln złotych z rezerwy celowej budżetu państwa.

We wtorek 30 listopada 2021 roku miasto, reprezentowane przez prezydenta Dariusza Bożka podpisało umowę z firmą PBI Infrastruktura, w jej imieniu występował prezes zarządu Ryszard Hadała, wyłonioną w drodze przetargu do wykonania zadania „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  Samorząd Tarnobrzega dla tej inwestycji otrzymał zapewnienie o finansowaniu wydatków w wysokości 13,6 mln złotych z rezerwy celowej budżetu państwa. – Dzięki rządowemu wsparciu nad jeziorem powstanie ponad 1,5 tysiąca kolejnych miejsc parkingowych wraz z systemem ich liczenia, a także monitoring oraz toalety – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Zakres zadania  obejmuje budowę parkingów, które zostaną zlokalizowane w trzech punktach wzdłuż ulicy Plażowej oraz Żeglarskiej i będą stanowiły kolejny etap uzupełnienia brakującej infrastruktury. Pierwsza strefa parkingowa została zaprojektowana na 174 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 28 dla motocykli, druga strefa na 1114 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 40 dla motocykli, trzecia strefa parkingowa została zaprojektowana na 265 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dla motocykli. Łącznie powstanie 1553 miejsc postojowych. Przy każdym z parkingów zostanie wybudowany budynek toalet publicznych oraz elementy małej infrastruktury. W ramach zadania zostanie wykonany system monitoringu nad jeziorem i liczenia miejsc postojowych na parkingach. Inwestycja została zaplanowana na 16 miesięcy.

Jeszcze w tym roku powinny ruszyć roboty przygotowawcze. – Po opracowaniu projektu organizacji ruchu chcemy wejść na teren budowy, rozpocząć pierwsze prace, będą to prace przygotowawcze związane z wycinką – zapowiedział prezes zarządu PBI Infrastruktura  Ryszard Hadała. Jak zapewniła naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega Barbara Trzeciak, inwestycja nie ograniczy w sezonie letnim dostępu do jeziora.

Info/fot. UM

You May Also Like