Nowy dyrektor tarnobrzeskiego MOSiR

Nowym dyrektorem tarnobrzeskiego MOSiR został Przemysław Smoliński. Funkcję obejmie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Smoliński ma 38 lat, jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2008 r. jest pracownikiem samorządowym, który głównie zajmował stanowisko ds. sportu i kultury w Urzędzie Miasta Tarnobrzega. Był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Ostatnio pełnił obowiązki zastępcy dyrektora oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Ponadto, przez 8 lat sprawował funkcję kierownika drużyny piłkarskiej Siarki Tarnobrzeg. Posiada uprawnienia trenera piłki nożnej.

W uzasadnieniu wyboru kandydatury Przemysława Smolińskiego, jakiego dokonała komisja konkursowa, można przeczytać, że Smoliński spełnił niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Kandydat w toku postępowania rekrutacyjnego wykazał się wiedzą na temat funkcjonowania jednostki organizacyjnej do której organizowany jest nabór, znajomością wymaganych przepisów prawa oraz odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania niniejszego stanowiska pracy.

Info/fot. UM

You May Also Like