Znamy tarnobrzeskich „Ośmiu wspaniałych 2021”.

Poznaliśmy tarnobrzeskich „Ośmiu wspaniałych 2021”. We czwartek, 27 stycznia br., kapituła konkursu wyłoniła najwspanialszych nastolatków spośród uczniów tarnobrzeskich szkół.

Konkurs „Ośmiu wspaniałych”, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorcem dla rówieśników.

W tym roku o ten zaszczytny tytuł starało się 12 młodych uczniów tarnobrzeskich szkół. Byli to: Gabriela Panek (Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II), Patrycja Hajduk (Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego), Julia Kuraś (Szkoła Podstawowa nr im. Alfreda Freyera), Agnieszka Kołodziej (Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego), Michał Rożnowski (Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego), Eryk Tomczyk (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II), Natalia Redestowicz (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II), Emilia Małkiewicz (Zespół Szkół im. ks. St. Staszica), Ada Trojanowska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera), Mateusz Adaś (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika), Kinga Zawisza (Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika), Aleksandra Dudek (Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika).

Laureatką wytypowaną głosem Kapituły Konkursowej do reprezentowania miasta Tarnobrzega w eliminacjach ogólnopolskich konkursu Wspaniałych została Aleksandra Dudek – uczennica drugiej klasy LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Aleksandra nie tylko osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Działa także w projekcie międzynarodowej wymiany Erasmus Culture Shadow Learning Cookbook. Jest także finalistką programu stypendialnego FLEX (Future Leaders Exchange – Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny). Ponadto realizuje swój własny projekt społeczny „Jestem” w ramach Vital Voices Chapter Poland, którego celem jest m.in. promowanie wiedzy – głównie wśród rówieśników – na temat problemów psychologicznych, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania. Ola aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego i konkretnych osób. W 2018 została wyróżniona odznaką Jachowicza za filantropię przyznawaną przez Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu. Aleksandra działa na rzecz innych w ramach grupy wolontariackiej „Miasto Aniołów”. W ramach wolontariatu Ola bierze udział w zbiórkach żywności i kiermaszach, pomaga konkretnym starszym osobom, bierze udział w akcjach  czytania dzieciom oraz pełni rolę opiekuna i instruktora podczas wakacyjnych obozów sportowych dla dzieci, udziela się w zbiórkach karmy oraz innych artykułów dla zwierząt ze schroniska, działa na rzecz jednego z miejskich hospicjów. Cechuję ją wysoka kultura osobista, empatia, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, optymizm i zaangażowanie.

Ciężar wyboru najlepszych z najlepszych wzięła na siebie kapituła konkursu w składzie: Bogusław Potański – Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega, Bożena Kapuściak – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega (Przewodnicząca Składu Kapituły), Adam Rębisz – Radny Miasta Tarnobrzega, Liliana Lewińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, o. Wojciech Krok – Dominikanin, Katecheta w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, Bogusława Jasińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu, Józefa Biernacka – Przewodnicząca Rady Seniorów w Tarnobrzegu, Tomasz Krawczuk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Miasta Tarnobrzega oraz Paweł Paradowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korcza w Tarnobrzegu.

Dziś, tarnobrzescy wspaniali, odebrali dyplomy i gratulacje z rąk prezydenta Tarnobrzega, Dariusza Bożka oraz Przewodniczącej Składu Kapituły, Bożeny Kapuściak. Prezydent zaprosił jednocześnie młodych ludzi do udziału w XXVIII edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

– Wzorem lat ubiegłych, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Zachęcam do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych klas 7 – 8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z klas 1 – 5 z terenu Tarnobrzega. Głównym celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu – zaznaczył prezydent.

W tegorocznym konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież zgłaszane, indywidualnie lub grupowo.

Zgłaszanie kandydatów dokonuje się poprzez wypełnienie formularza karty uczestnictwa w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” zamieszczonym na stronie internetowej „Fundacji Świat na Tak”:

http://swiatnatak.pl/edycja-konkursu-2022/-zgłoszenia

Zgłoszenie należy dostarczyć do Głównej Kancelarii Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ulicy Mickiewicza 7.

Składanie aplikacji uczestników rozpoczyna się 1.02.2022 roku i trwać będzie do 20.02.2022 roku.

Info/fot.: UM