Zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Wiślnej

W czwartek 15 grudnia dokonano odbioru zadania inwestycyjnego dofinansowanego z rezerwy subwencji ogólnej „Remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Wiślnej w Tarnobrzegu”. Krótki, bo liczący zaledwie pół kilometra odcinek drogi – jednak drogi mającej duże znaczenie komunikacyjne dla Podkarpacia, prowadzącej bowiem do przeprawy promowej na Wiśle łączącej województwo podkarpackie ze świętokrzyskim – nareszcie spełnia drogowe standardy.  

– Ta droga, nie bójmy się tego określenia, straszyła, ale przede wszystkim nie była bezpieczna. Teraz mieszkańcy tej części miasta, wszyscy korzystający z ul. Wiślnej mogą komfortowo i bezpiecznie się tą drogą poruszać. Modernizacja objęła także miejsca parkingowe. Zadbaliśmy również o komfort i bezpieczeństwo pieszych. Nie zapominajmy, że to droga newralgiczna, prowadząc do przeprawy promowej jest najkrótszym łącznikiem z województwem świętokrzyskim –  mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.  

Drogę do remontu przekazano wykonawcy robót dokładnie 23 sierpnia, z terminem zakończenia prac do 12 grudnia. Wykonawca inwestycji, którym było konsorcjum firm: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna Kraśnik oraz PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz, z zadania i terminów się wywiązał, 15 grudnia dokonano pomyślnego odbioru drogi.

Zakres zadania obejmował remont istniejącej nawierzchni jezdni wraz z konstrukcją jezdni na odcinku 500 metrów, remont chodników po obu stronach jezdni oraz remont parkingów. W ramach zadania wymieniono na nowe przydrogowe słupy oświetleniowe oraz dobudowano dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej. Zadbano także o pionowe i poziome oznaczenia drogowe zgodnie z opracowanym Projektem Stałej Organizacji Ruchu. Prace obejmowały także nasadzenia zieleni. W miejsce wyciętych trzynastu drzew i krzewów, które kolidowały z zaprojektowaną infrastrukturą, posadzono 30 drzew.

Wartość całkowita robót budowlanych wyniosła dokładnie 3 002 799,92  zł. Miasto na tę inwestycję otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 376.000 zł.

Konferencja w relacji NW24 poniżej:

Fot/info: UM, fot. nocna: Tinfo

You May Also Like