Pierwsze rondo na obwodnicy będzie miało patrona

Wraz z budową drogi obwodowej (wciąż bez patrona) pozyskaliśmy w Tarnobrzegu kilka dodatkowych rond. W Internecie pojawiały się różne propozycje nazw, czasem prześmiewcze, czasem z nastawieniem na komercję, czyli z możliwością wylicytowania własnej nazwy, bo wiadomo, że środków w budżecie brakuje, a nasze zadłużenie ma właśnie przekroczyć 134 mln zł. Komercyjnie nie będzie, za to nowy patron nie powinien budzić kontrowersji.

Rondo łączące drogę obwodową z ul. Sikorskiego ma zostać nazwane na cześć tarnobrzeskiego malarza Mariana Ruzamskiego.

Z inicjatywą nadania nazwy wystąpiło Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, a nadanie nazwy ma być wyrazem uczczenia wybitnego artysty związanego z naszym miastem.

Marian Antoni Ruzamski urodził się 2 lutego 1889 roku w Lipniku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był uczniem tak wybitnych nauczycieli, jak Jacek Malczewski, czy Leon Wyczółkowski. Po studiach, w Luwrze szkolił swoje umiejętności kopiując dzieła sławnych mistrzów. Ze względu na wybuch
I wojny światowej, Ruzamski zdecydował się wrócić do Galicji, gdzie dołączył do swoich rodziców w Tarnobrzegu. Stąd trafił do obozu w Charkowie, gdzie przebywał cztery lata. Powrócił do kraju dopiero po Rewolucji Październikowej. W 1928 r. znów zamieszkał w Tarnobrzegu, w rodzinnym domu przy ul.
Kościuszki 8.

W Tarnobrzegu artysta rozpoczął najbardziej twórczy okres swojego życia. Dużo malował, zainspirowany pejzażami miasta, jego mieszkańcami, architekturą. Blisko związany z rodziną dr. Eugeniusza Pawlasa, współtworzył w jego domu – tzw. „Pawlasówce” – salon literacki. Utrzymywał kontakt listowny m.in. z Julianem Tuwimem, czy Tadeuszem Boyem-Żeleńskim, przyjaźnił się z Emilem Zegadłowiczem. Pisał wiersze satyryczne, fraszki (trzy zamieścił J. Tuwim w antologii „Cztery wieki fraszki polskiej”), krótkie opowiadania, bajki oraz artykuły polemiczne i krytyczne z zakresu literatury i sztuki. W malarstwie jego specjalnością stały się portrety, ale też pejzaże miejskie i wiejskie, kwiaty. Jego prace prezentowano na wystawach we Lwowie, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Pradze.

Karierę Ruzamskiego przerwała II wojna światowa. 4 kwietnia 1943 r. w wyniku oskarżenia o pochodzenie żydowskie, został aresztowany przez gestapo i trafił do obozu w Auschwitz. Zmarł śmiercią głodową w obozie Bergen-Belsen 5 maja 1945 r., na parę dni przed wyzwoleniem.
Dzieła Mariana Ruzamskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach oraz w muzeach w Rzeszowie, Sandomierzu, Wrocławiu, Lwowie, Pradze oraz w Oświęcimiu, gdzie znajdują się prace z „Teczki Oświęcimskiej” zawierającej rysunki obozowe. Na wystawie w Berlinie zostało zaprezentowanych 14 jego prac.

Propozycję nadania przedmiotowej nazwy dla ronda pozytywnie zaopiniował Zarząd Osiedla Wielopole i Zarząd Osiedla Miechocin – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Co ciekawe, w uzasadnieniu pominięto informację, że Ruzamski oskarżony był przez folksdojcza Dziadosza nie tylko o żydowskie pochodzenie, ale również o homoseksualizm. Pominięto również spotykaną czasem informację, że oskarżenie o żydowskie pochodzenie było fałszywe. Prawdziwym powodem donosu niemieckiego sługusa była odmowa namalowania jego portretu.

Jeśli kogoś zainteresowała postać Mariana Ruzamskiego, to więcej informacji może znaleźć w internetowej wersji albumu opracowanego przez Alicję i Zbigniewa Onisków oraz Tadeusza Zycha, wydanego w 2000 roku w Tarnobrzegu.

Więcej o Ruzamskim:
https://fulmanski.pl/ruzamski/zyciorys.htm
Galeria prac:
https://fulmanski.pl/ruzamski/galeria.htm

Można też zajrzeć do pracy dr Tadeusza Zycha z czasu pobytu Mariana Ruzamskiego w niewoli w Charkowie.
https://pha.rzeszow.ap.gov.pl/wp-content/uploads/2021/12/zeszyt33/Tadeusz%20Zych.pdf

Fot. autoportret Mariana Ruzamskiego, za linkowaną wyżej stronę fulmanski.pl

You May Also Like