Obwodnica Tarnobrzega oddana do użytku

W poniedziałek 7 listopada pierwsze samochody przejechały obwodnicą Tarnobrzega. W oficjalnym oddaniu do użytku drogi obwodowej miasta uczestniczył między innymi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, reprezentujący posła Krzysztofa Sobolewskiego dyrektor jego biura Paweł Ciszczoń, radni miejscy z przewodniczącym Bogusławem Potańskim i wiceprzewodniczącą Rady Miasta Bożeną Kapuściak na czele.

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli ARP, spółek miejskich, przedsiębiorców, przedstawicieli urzędu miasta, a przede wszystkim wykonawcy obwodnicy, firmy Strabag. Tę reprezentowali miedzy innymi, dyrektor oddziału rzeszowskiego firmy Strabag Maciej Łukaszek oraz dyrektor finansowy rzeszowskiego oddziału Marcin Michalewicz. Obwodnicę poświęcił dziekan dekanatu Tarnobrzeg  ksiądz Adam Marek.

– Jesteśmy świadkami wydarzenia historycznego, na które Tarnobrzeg czekał bardzo długo – do uczestników wydarzenia zwrócił się prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Jak zaznaczył, o obwodnicy mowa była, gdy był jeszcze małym chłopcem. – Jednak to ostatnie lata przyniosły konkretne działania. Chociaż nie zawsze szczęśliwe. W kwietniu 2016 roku podpisano pierwszą umowę na budowę drogi obwodowej, wtedy z firmą Energopol, a dzięki olbrzymiemu wsparciu województwa podkarpackiego Tarnobrzeg otrzymał na realizację tego zadania ponad 42 mln złotych. Niestety, rok późnej wykonawca ogłosił upadłość. Podjęliśmy karkołomne starania, chociaż wątpiono, że nam się uda, by jednak zawalczyć o tę drogę. Udało się. Tu podziękować trzeba wielu osobom –  mówił prezydent Tarnobrzega, a dziękując zwrócił się do wicemarszałek województwa podkarpackiego, Ewy Draus, która, jak zaznaczył, zawsze była sprzymierzeńcem tej sprawy. Podziękowania skierował także do marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, przy okazji przypominając o dodatkowym wsparciu, wysokości 1 mln złotych, jakie do przekazanych wcześniej na budowę obwodnicy 42 mln dołożył miastu Zarząd województwa.

Słowa podziękowania prezydent Tarnobrzega skierował także do Wojewody Podkarpackiej, Ewy Leniart, ale przede wszystkim do szefów resortu infrastruktury, zwracając się do obecnego na uroczystości otwarcia obwodnicy wiceministra infrastruktury Rafała Webera. – Była wola ze wszystkich stron, w tym Ministerstwa Infrastruktury, by obwodnicę Tarnobrzega wybudować. Pan minister Rafał Weber wspierał te nasze starania, wspierał także starania o dodatkowe pieniądze. W efekcie zasilono miasto dodatkowymi 12. milionami złotych z rządowej rezerwy subwencji ogólnej – mówił prezydent Bożek. Jak dodał, bez tego wsparcia tak wielu osób, instytucji nie udałoby się spiąć wszystkich terminów i kosztów. – Dzięki wspólnym staraniom oddajemy dziś do użytku obwodnicę naszego miasta. Jak ważna to inwestycja wspominać nie trzeba. To nie tylko łącznik Tarnobrzega i Sandomierza, nie tylko odciążenie centrum miasta, ale droga ważna dla całego województwa.

O ważności oddanej dziś do użytku obwodnicy Tarnobrzega mówił także minister infrastruktury Rafał Weber. – Wiem ile w ostatnim okresie czasu trudu, wysiłku musieli państwo wykonać, by doprowadzić to zadanie do końca. Było warto. Ta droga zmieni oblicze transportowe Tarnobrzega. Kierowcom umożliwi przejazd bez korków, da oddech mieszkańcom miasta. Każda droga to zwiększenie potencjału gospodarczego miasta, regionu. Tego życzę Tarnobrzegowi, a użytkownikom drogi bezpiecznego użytkowania – mówił minister Weber. Przywołał także słowa prezydenta Bożka o montażu finansowym, dzięki któremu inwestycję sfinansowano. – Ta droga to efektywna współpraca miasta, urzędu marszałkowskiego, wojewódzkiego i rządu polskiego – podkreślił.  

O tym, że oddanie do użytku obwodnicy Tarnobrzega to radosny dzień nie tylko dla miasta, ale też dla całego województwa mówiła wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus. – Po wielu perypetiach prezydent Bożek doprowadził tę inwestycję do szczęśliwego finału. Cieszymy się, że wszystkie problemy zostały pozytywnie rozwiązane, że dziś już możemy przejechać tą drogą. Zyskaliście państwo bezpieczną drogę, wykonaną w najwyższych standardach – mówiła wicemarszałek Ewa Draus. Podczas wystąpienia przekazała życzenia od marszałka Władysława Ortyla, kolejnych tak ambitnych projektów zmieniających oblicze miasta i całego Podkarpacia.

Zadanie pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej – Obwodnicy miasta Tarnobrzega wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”.

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę obwodnicy miasta Tarnobrzega w granicach administracyjnych Miasta, której początek znajduje się w istniejącej drodze wojewódzkiej Nr 871 (ul. Władysława Sikorskiego). Dalej obwodnica przebiega wzdłuż linii kolejowej, kończąc swój bieg na osiedlu Zakrzów, gdzie dowiązuje się do ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 (al. Warszawska).

Całkowita długość obwodnicy, zgodnie z decyzją ZRID wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 29.01.2021 r., wynosi 9 km.

Zakres robót obejmował, oprócz głównego zadania, czyli budowy jednojezdniowej obwodnicy, także przebudowę dróg istniejących wraz z budową skrzyżowań, budowę dróg obsługujących przyległy teren, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych itp. W ramach inwestycji zrealizowano także budowę systemu odwodnienia, przejść dla zwierząt, sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, a także ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Wykonano nasadzenia nowej zieleni. Zakres robót obejmował też montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe drogi, budowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna, odwodnienia), przebudowę sieci melioracji szczegółowej, budowę kanału technologicznego.

Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła łącznie: 78 987 234,73 zł

(w tym roboty budowlane wraz z aneksami, odszkodowania za wywłaszczenia, roboty towarzyszące pracom budowlanym, nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim, studium wykonalności, promocja projektu, gestorzy sieci)

Dofinansowanie zadania łącznie: 55 204 582,69 zł

w tym:
• dotacja Województwa Podkarpackiego: 1 000 000,00 zł
• bezzwrotna pomoc z budżetu państwa, tzw. subwencja ogólna: 11 763 054,00 zł
• dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 42 441 528,69 zł

Wkład własny: 23 782 625,04 zł

Info/fot.: UM

Od siebie dodam, że już widać jak obwodnica się przydaje. Ruch spory od pierwszego dnia, w tym TIRy czy busy z przyczepami. Wszystkie te pojazdy ciągnęłyby przez centrum, przez sam środek miasta. Nie ciągną, czyli działa. Ruch płynny, szerokość wystarczająca, pierwsze wrażenie jak najbardziej ok.

You May Also Like