Dominikańskie konsultacje kolędowe

W klasztorze i parafii oo. dominikanów szykują się kolejne zmiany. Przy okazji tradycyjnej „kolędy” tarnobrzescy dominikanie konsultują z wiernymi duszpasterskie priorytety i ewentualne nowe inicjatywy, proponują także nowe godziny odprawiania niedzielnych mszy świętych.

Jak zaznaczają dominikanie w ankiecie, obecny porządek mszy został ustanowiony jeszcze w latach 80-tych XX wieku, gdy parafia była dużo większa, proponują zatem przejście na porządek zbliżony do obowiązującego obecnie w trakcie wakacji: 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 i 19:30. Dodatkowe msze odprawiane by były w szpitalu (godz. 7:00 i 9:30)
oraz w hospicjum (godz. 11:00). Oznaczałoby to zaprzestanie odprawiania mszy o godz. 8:00, 10:30 i 16:00. Do nowego planu można odnieść się w ankiecie, składając również własne propozycje.

Dominikanie prezentują w ankiecie również swoje priorytety, którymi są: Głoszenie Słowa Bożego zwłaszcza tym, którzy Jezusa nie znają, doktrynalne wprowadzanie w chrześcijaństwo, duszpasterstwo małżeństw i rodzin oraz duszpasterstwo młodych. Parafianie mogą zaproponować zakonnikom inne priorytety, przy czym w kolejnym pytaniu mają potwierdzić, czy są to jednocześnie podstawowe zasady ich życia.

Kolejny punkt ankiety to miejsce na zgłoszenie propozycji nowych inicjatyw, po których pojawia się miejsce na deklaracje własnego w nich zaangażowania.

You May Also Like