Zmiana zasad przyjmowania wniosków w MOPR

Uwaga! Ważne dla wnioskodawców! Zmiana zasad przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Dobry Start” w okresie obowiązującego stanu epidemii, ogłoszonego w Polsce w związku z zakażeniem wirusem SARS-COV-2.

Od 1 sierpnia br. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, w formie papierowej, na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

Wnioski wypełnione w formie papierowej na w/w świadczenia składamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucamy do specjalnej urny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na ul. Kopernika 3, w godz. od 7:30 do godz. 15:30, od poniedziałku do piątku.

BARDZO WAŻNE! Wnioski składamy uzupełnione wraz z niezbędnymi załącznikami, w kopercie z dopiskiem „MOPR Dział Świadczeń Społecznych”.

Wnioskodawcy, których członkowie rodziny przemieszczają się w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego dot. zatrudnienia, wypełniają i dołączają do dokumentów „Oświadczenie dotyczące państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego”!

Wzory wniosków wraz z informacją, jak należy uzupełnić wniosek, dostępne są na stronie internetowej www.mopr.pl – w zakładce ŚWIADCZENIA RODZINNE.

WAŻNE!

Jeżeli ktoś potrzebuje szerszych informacji lub ma problem z wypełnieniem wniosku, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać drogą telefoniczną.

Dodatkowo uruchomiono nowe, bezpośrednie numery telefonów do Działu Świadczeń Społecznych.

Lp.Rodzaj świadczeniaNumer telefonu
1.zasiłki rodzinne z dodatkami
świadczenie rodzicielskie
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
zasiłek pielęgnacyjny
15 856 52 91
15 856 52 90
2.świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy
15 856 76 21
15 856 52 90
3.fundusz alimentacyjny15 856 52 92
15 856 52 90
4.świadczenie „Dobry Start”15 856 52 90
5.świadczenie wychowawcze „500+”15 856 52 93
15 856 52 90
6.dodatki mieszkaniowe
dodatki energetyczne
stypendia szkolne
Karta Dużej Rodziny
15 856 52 94
7.dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne15 856 52 95
8.Kierownik Działu Świadczeń Społecznych15 822 94 59

UWAGA! Cały czas można także składać wnioski drogą elektroniczną.

Wnioski elektronicznie składamy, jeśli posiadamy „Profil zaufany” lub „Kwalifikowany podpis elektroniczny”. Podpis kwalifikowany jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu.

Wnioski na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wysyłamy przez stronę: https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioski na świadczenie „Dobry Start” składamy poprzez przez strony internetowe; serwisy bankowości elektronicznej (wykaz dostępny tutaj).

Zachęcamy wszystkich do składania wniosków drogą elektroniczną, która jest zdecydowanie szybsza i bezpieczniejsza dla wnioskodawcy, bowiem nie wymaga osobistego kontaktu z urzędnikiem i innymi petentami oraz nie wymaga stania w kolejce.

Wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie www.mopr.pl, w zakładce „świadczenia rodzinne”.

Info: MOPR

You May Also Like