Modernizacja ul. Mickiewicza Budową Roku Podkarpacia

Modernizacja drogi powiatowej, w ciągu ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu otrzymała nagrodę pierwszego stopnia i tytuł Budowy Roku Podkarpacia 2020.

Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia”, wśród których, z nagrodą pierwszego stopnia, znalazła się modernizacja drogi powiatowej w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza, na wysokości osiedla Miechcin, popularna „wylotówka na Rzeszów”. –  O tym, jak ważny jest to odcinek drogi, drogi wiodącej przecież do stolicy województwa, mówiłem podczas odbioru inwestycji.  Wówczas podkreślałem, że tak długo oczekiwana modernizacja doszła do skutku dzięki znakomitej współpracy na linii Miasto – Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Ministerstwo Infrastruktury. Efekt tej współpracy, odmieniona Mickiewicza, zachwycił wtedy ministra infrastruktury Rafała Webera, który skomentował, że tak powinny wyglądać wszystkie drogi samorządowe. Teraz inwestycję docenili fachowcy. To nie tylko ogromnie nas cieszy, ale mobilizuje do równie skutecznego sięgania po dofinansowania i realizowania kolejnych zadań inwestycyjnych w mieście – mówi Dariusz Bożek, prezydent Miasta Tarnobrzega.

Doroczny Konkurs „Budowa Roku Podkarpacia” organizują: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki, Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oddział Rzeszowsko-Lubelski. Wyróżnione w konkursie obiekty budowlane, oddane do użytkowanie w 2020 roku, to – jak podkreślają organizatorzy konkursu – efekt pracy wielobranżowych zespołów projektowych i wykonawczych działających na Podkarpaciu. Komisje konkursowe dokonały wyboru najlepszych obiektów i uhonorowały zarówno obiekty – inwestorów, jak również ich projektantów i wykonawców.

Do konkursu, w którym o tytuł Budowy Roku walczą największe inwestycje w województwie, modernizację ul. Mickiewicza zgłosił wykonawca, lider konsorcjum PBI Infrastruktura S.A. Dzięki jego doświadczeniu w realizacji najtrudniejszych drogowych inwestycji, a także dzięki pozyskanemu przez miasto Tarnobrzeg dofinansowaniu ten odcinek ul. Mickiewicza zyskał całkiem nowe oblicze. To nie tylko nowa nawierzchnia i ciąg pieszo-rowerowy, zatoczki autobusowe, odwodnienie, ale też nowy mur okalający skarpę, na której stoi zabytkowy kościół oraz nowe oświetlenie. Ponadkilometrowej długości odcinek ul. Mickiewicza – od skrzyżowania z ul. Wisłostrada i ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Siarkową i ul. Orląt Lwowskich – po gruntownej przebudowie oddany został do użytkowania w sierpniu 2020 roku. Inwestycja kosztowała dokładnie 3 345 363 zł, w tym 1 916 065 zł pokryło dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych.

Info/fot. UM

You May Also Like