Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania przekraczają pół miliona złotych rocznie

Różnie możemy oceniać Strefę Płatnego Parkowania, ale wygląda na to, że jest ona skutecznym źródłem uzyskiwania dochodów dla miasta. W ostatnich dwóch latach wpływy przekroczyły milion złotych.

Dzienna rotacja w ramach strefy to obecnie 650-850 pojazdów. W wyniku kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili od 2021 roku 4438 kierujących, którzy nie wnieśli należnej opłaty za postój. W roku 2021 było to 1141 wezwań, w roku 2022 już 1846, w roku 2023 odnotowano 1496 wezwań.

Większość opłat wniesiono w dniu wystawienia opłaty dodatkowej, wówczas jej wysokość to 75 zł. Między 2 a 7 dniem opłata wynosi 100 zł, a później 150 zł. Nawet przy najniższej wysokości opłaty łączna wysokość opłat dodatkowych przekroczyłaby 330 tysięcy złotych.

Po dwuletniej dzierżawie parkometry stały się własnością Miasta Tarnobrzega, a aktualne koszty ograniczają się do opłat za utrzymanie serwerów.
Jak wygląda rozliczenie finansów w ostatnich 3 latach?

Przypomnę w tym miejscu, że oferta na dwuletnią dzierżawę parkometrów wynosiła około 700.000 zł, przy czym, z tego co pamiętam, obejmowała również parkometry nad Jeziorem.

Z abonamentu korzystają nieliczni

Abonament mieszkańca (10 zł miesięcznie) wykupiło w zeszłym roku 81 osób, abonament przedsiębiorcy (50 zł miesięcznie) tylko 47 podmiotów i ta liczba wyraźnie spada. Uwaga do powyższych danych: mieszkańcy mogą wykupić abonament na miesiąc lub jego wielokrotność, a przedsiębiorcy na miesiąc lub rok.

Aktualnie Strefa Płatnego Parkowania obejmuje ulice Kościuszki, część Dominikańskiej, część Sandomierskiej, Szeroką, część Mickiewicza, Szkolną, Krótką z ponad dwustoma miejscami parkingowymi. W SPP zamontowano 14 parkometrów.

Prace nad wprowadzeniem SPP napotykały na wiele utrudnień

Najpierw przeciw tempu prac nad uchwało protestowała Tarnobrzeska Rada Kobiet (to był jeszcze ten czas, gdy TRK rzeczywiście próbowała opiniować konkretne uchwały),

Później Wojewoda Podkarpacki uznał, że uchwałę w tej sprawie przyjęto z istotnym naruszeniem prawa: