Ogromny wzrost stawek za odbiór śmieci przez MZK

Wczoraj przedstawiałem odpowiedzi z UM na pytania o aneks do umowy na odbiór odpadów przez MZK, brakowało jednak informacji o wysokości stawek. Nadal nie wiemy jak dokładnie przełoży się to na koszty odbioru odpadów z gospodarstw domowych na terenie Tarnobrzega, ale znamy nowe stawki za odbiór poszczególnych frakcji przez MZK. Podwyżki są bardzo wysokie.

W przypadku śmieci segregowanych jak papier, metal czy szkło, stawki rosną o 400%! Odbiór odpadów wielkogabarytowych drożeje o około 200%. Najmniej rośnie cena odbioru popiołu, zwiększając się jednak o 65%. Po cenach z aneksu zmieniają się również znacząco proporcje między cenami odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych. Do tej pory odpady zmieszane były ponad trzykrotnie droższe niż segregowane. Obecnie różnica wynosi tylko około 30%.

Przypominam, że aneks wchodzi w życie już w lipcu, a system według ustawy musi się bilansować. Jak to się przełoży na ceny dla mieszkańców dowiemy się już wkrótce.

Kwoty zmian zagospodarowania poszczególnych frakcji (informacja od rzecznika Urzędu Miasta):
1) Odpady zmieszane z 307,80 do 631,80 brutto za tonę.
2) Odpady popiół z 189,00 do 313,20 brutto za tonę.
3) Odpady papier, metal, szkło z 96,12 do 481,68 brutto za tonę.
4) Odpady zielone z 221,40 do 507,60 brutto za tonę.
5) Odpady bio z 243,00 do 656,65 brutto za tonę.
6) Odpady wielkogabarytowe z 432,00 do 1.293,84 brutto za tonę.

You May Also Like