Czego możemy się dowiedzieć z miejskiej analizy systemu gospodarki odpadami?

Na najbliższą sesję RM przygotowano analizę lokalnego systemu gospodarki odpadami, w której pojawiło się trochę interesujących informacji. Jakich?

W roku 2021 nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W planach na kolejne lata jest rozbudowa wiat, planujemy dodatkowe 60 gniazd (wiat).

Jak to jest z ilością mieszkańców i deklaracji śmieciowych?

Na dzień 31.12.2021 mamy:
45089 meldunków
34530 deklarowanych mieszkańców (34485 na dzień 13.05.2021)
Z ulgi na kompostowni korzysta 980 mieszkańców

Ile śmieci i w jakich frakcjach produkujemy?

Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne z obszaru gminy w roku 2021 odebrano następujące frakcje i ilości odpadów:
a) budowlanych 563,30 Mg
b) bio 93 Mg
c) papier i tektura 506 Mg
d) zmieszanych 9452,48 Mg
e) szkło, plastik, metal – 1375 Mg
f) inne ( np. elektro, akumulatory, gabaryty) 837,0 Mg
g) inne (odzież i tekstylia ,odpady niebezpieczne, zmieszane odpady opakowaniowe, pozostałe) – 84,90 Mg
h) metal z punktów skupu – 368,10 Mg
Czyli na ponad 13279 Mg odpadów blisko 9500 Mg to odpady zmieszane.

Jaki mamy poziom recyclingu?

Dla opadów budowlanych i rozbiórkowych to aż 97,3%
Dla papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych jedynie 20%
Dla biodegradowalnych tylko 5,5%

Ile to kosztuje?

W ciągu roku 2021 odbiór odpadów kosztował nas 11.680.237 zł. Po doliczeniu 268.800 zł na wynagrodzenie pracowników i szkolenia wychodzi łącznie 12.009.037 zł.
W bieżącym roku planujemy dochody (przychody?) w wysokości 10.750.272 zł.

Wyliczona na podstawi faktur i danych systemowych stawka na kolejne miesiące roku 2022 to:
w styczniu 21,53 zł/os
w lutym 20,72 zł/os
w marcu 24,85 zł/os
w kwietniu 24,21 zł/os

Podsumowując:
system działa, a na ten moment wpływy z opłat są wystarczające do pokrycia wydatków w systemie. W kolejnych latach powinniśmy rozwijać głównie selektywną zbiórkę.

You May Also Like